VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘TeX’

Bài 06. Những chú ý khi dùng dethi.sty 3.3.

Posted by nhdien on 01/07/2017

Đáng lẽ phải là bài 05. về dùng đồ thị trong dethi.sty nhưng chưa xong hện lần tiếp. Bài này dễ hơn và quan trọng trong khi sử dụng nên tôi đưa lên trước. Có chú ý về: Trích dẫn câu hỏi, thu gọn phương án trong câu có hình, đánh số liên tục,…
Bạn tham khảo tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »

Bài 04. Soạn thảo câu hỏi đề thi

Posted by nhdien on 27/06/2017

Khi soạn thảo nhiều câu hỏi hoặc sửa chữa các tệp câu hỏi tìm vị trí lỗi đó trong TeX rất khó. dethi.sty thiết kế một lệnh \soanthao đặt vào đầu khi biên dịch ra PDF, rồi từ chỗ ở PDF nhảy về vị lỗi ở tệp TeX ngay. Phần này chỉ quan tâm tới soạn thảo ra tệp câu hỏi. Khi có tệp câu hỏi rồi làm đề theo các bài trước.
Bạn xem tài liệu tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 03. Dùng mã câu hỏi trong dethi.sty

Posted by nhdien on 26/06/2017

Việc dùng mã trong dethi.sty do người dùng quy định và tổ chức dữ liệu. Bài này chỉ tính chất gợi ý và theo ý kiến cá nhân. Khi nhập câu hỏi bắt buộc phải có nhãn, nhưng dung nó thì mới hạn chế như bài này, về lâu dài quản lý nó là vấn đề cần khai thác.
Các bạn xem bài ở đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những bài đăng năm 2016

Posted by nhdien on 26/06/2017

32. dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm, 05/12/2016
31. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21), 03/12/2016
30. dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu, 27/11/2016
29. dethi.sty 3.0 phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu, 26/11/2016
28. Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính, 22/11/2016
27. Ảnh ngày 20/11/2016, 18/11/2016
26. Một mẫu đề thi của bạn Hà Minh, 18/11/2016
25. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (20), 16/11/2016
24. dethi.sty 3.0 với bài kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút, 14/11/2016
23. dethi.sty 3.0 bài thi với số lượng phương án khác nhau để làm sách và tài liệu, 10/11/2016
22. dethi.sty 3.0 bắt đầu tiến trình cải tiến, 09/11/2016
21. dethi.sty 3.0 gom nhóm câu hỏi theo chủ đề, 06/11/2016
20. Gói lệnh dethi.sty 3.0 với số lượng phương án khác nhau, 06/11/2016
19. dethi.sty 3.0 gói lệnh làm đề thi và bài tập, 05/11/2016
18. Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột, 04/11/2016
17. dethi.sty tự động phân phối phương án theo tỉ lệ 25%, 01/11/2016
16. dethi.sty về việc quay lại đề bài gốc từ bản PDF, 26/10/2016
15. dethi.sty với những phương án khác nhau của câu hỏi trắc nghiệm, 25/10/2016
14. dethi.sty 2.5 đã đồng bộ dữ liệu làm đề và lấy ra làm sách., 23/10/2016
13. Gói lệnh dethi.sty 2.4 kèm theo đáp án và lời giải, 19/10/2016
12. Đề thi trắc nghiệm dethi.sty 2.3 với phiếu thi trắc nghiệm, 14/10/2016
11. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (19) (Chuyên đề làm đề thi trắc nghiệm), 12/10/2016
10. Đề thi mẫu môn Toán PTTH năm 2017 bằng LaTeX, 06/10/2016
9. Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX, 26/09/2016
8. Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến, 17/09/2016
7. Gói lệnh dethi.sty 2.0 làm đề thi trắc nghiệm, 14/09/2016
6. Hướng dẫn sử dụng VieTeX 4.0, 12/09/2016
5. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (18), 01/09/2016
4. Sách: Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên, 30/08/2016
3. Sách: Phương pháp quy nạp toán học, 14/05/2016
2. Sách: Phương pháp Đirrichle và ứng dụng, 08/05/2016
1. Sách: LaTeX – Tra cứu và soạn thảo, 18/01/2016

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi

Posted by nhdien on 25/06/2017

Trong hướng dẫn dethi.sty 3.3 có chi tiết vấn đề này. Tôi nhắc lại ở đây chi tiết và thêm những phần chưa được nhắc tới. Phần làm đề, làm tài liệu hướng dẫn, tuyển tập các đề câu hỏi quan trọng khi dùng những gói lệnh chuyên nghiệp. Còn làm tuyển tập chỉ là chuyện nhỏ và có thể có những hình thức thể hiện khác nhau do người dùng sử dụng. dethi.sty thiết kế dùng làm đề, làm sách, tuyển tập câu hỏi in lẫn với các tài liệu diễn giải từ 1 câu hỏi đến hàng trăm câu hỏi, kết hợp nhiều tệp câu hỏi khác nhau cùng một lúc, in ra từng phần khác nhau ở mọi vị trí của tài liệu.
Tài liệu bài 02 lấy tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Gói lệnh dethi.sty 3.3

Posted by nhdien on 21/06/2017

Một gói lệnh thực ra rất ít tệp. dethi.sty phiên bản 3.3 thực chất chỉ có 2 tệp dethi.sty và dethi-baithi.sty còn các gói lệnh kèm theo một số khi nạp vào từ hệ thống, nhưng tôi đư kèm theo gói lệnh shortlst.sty, pincipar.sty nhiều khi nạp vào hệ thống có. Phiên bản này có gì khác trước, vẫn có 2 tùy chọn.:
1. Tùy chọn \usepackage[baithi]{dethi} về cơ bản vẫn như cũ, nhưng thay
vieexamdesign bằng article, có thể thêm gói lệnh tikz.sty,… như mẫu.
Nhưng tệp có *-baithi-*.tex đều dùng tùy vhọn này trong ví dụ, bạn mở ra để quan sát và học. Bản trước đã dùng tùy chọn này nhiều tôi không nói thêm.
2. Tùy chọn \usepackage[baitap]{dethi} thay đổi rất nhiều nhưng không ảnh hưởng tới người dùng. Những tệp *-baitap-*.tex là các ví dụ cho tùy chọn này. Tên của các tệp đã nói lên ví dụ để làm gì.
3. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi, chỉ có cấu trúc các loại câu hỏi khác sửa lại để dễ đọc. Những tệp *-cauhoi-*.tex là chứa câu hỏi không biên dịch được chỉ để lấy câu hỏi vào. Tôi khuyên các bạn dùng tùy chọn này và sáng tạo ra việc sử dụng chúng.
4. Những tệp ví dụ kèm với câu hỏi có thể soạn thảo được tệp câu hỏi, nhưng để dễ dàng chữa sai sót tìm lại chỗ ở tệp PDF tới ngay câu ở tệp TeX bạn nên dùng chế độ soạn thảo, lần này chỉ cần thêm vào \soanthao là biên dịch và chạy ngay để soạn thảo và tìm ngược lại. Ví dụ tệp này có tên *-soanthao-*.tex.
5. Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi cấu trúc. Nếu các bạn dùng thông minh thì phần mã nên theo quy định sau (không theo thì cũng chẳng sao).
Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
\baitracnghiem{<mã>}{<Nội dung câu hỏi}{\datcot\bonpa{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}\loigiai{…}}.
Chỗ <mã> phân laoị câu hỏi Đại số->ds, Hình học->hh, Giải tích->gt, Đại số Giải tích->dg, … lớp 10,11,12 độ khó (hay còn gọi bậc tư duy) Nhận Biết->nb, Hiểu Thấu->ht, Vận dụng->vd, Phân tích->pt, Tổng hợp->th, Sáng tạo->st… ví dụ:
<mã>=ds11ht:ntmk201701 nghĩa là câu Đại số lớp 11 bậc hiểu thấu, Nguyễn Thị Minh Khai 2017 câu số 1. Từ sau dấu : bạn điền vào dãy ký tự riêng của mình và số cuối cùng là số bài. Cái này chỉ làm 1 lần copy, sửa đổi không khó. Nếu dùng VieteX làm 1 macro viết tắt thì gõ tn ra cả khối chỉ điền và sửa thôi.
6. Gói lệnh làm được cái gì.
1. Làm đề trắc nghiệm có tráo câu hỏi và đáp án.
2. Làm đề tự luận và một số loại đề cho tiếng Anh,…
3. Kết hợp các loại đề với nhau trong một đề in ra ví dụ như tự luận và trắc nghiệm.
4. Lấy một số ngẫu nhiên câu hỏi từ một tệp ra lập đề.
5. Lấy một số câu hỏi từ các tệp khác nhau trộn vào thành một đề, ví dụ lấy các loại câu hỏi trong tệp : Nhận biết, Hiểu thấu, Vận dụng, Phân tích,… để làm để với số câu hỏi khác nhau, hoặc lấy các câu hỏi ở tệp Hình học, Đại số,… rồi trộn vào nhau thành đề. Chú ý là khi trộn đề có thể các câu cùng loại không chạy lung tung mà cùng một nhóm.
6. Từ một đề bản gốc có thể tạo ngẫu nhiên ra nhiều đề với câu hỏi và phương án được tráo đổi.
7. Nếu chỉ để làm sách thì quá dễ mà các chương trình khác như MS word họ cũng làm đẹp chẳng kém. Quan trọng là các bạn sử dụng làm đề hàng ngày với dữ liệu cấu trúc chung. Những ví dụ về loại này đều có và có loại *-tonghop-*.tex
8. Để thực tập và sử dụng gói lệnh có lẽ tôi mở dự án làm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm, với hướng dẫn cụ thể và mã nguồn mở nếu muốn và mời các bạn sử dụng tham gia, chứ không mục đích làm sách (cụ thể tôi nói sau).
9. Gói lệnh có nhiều chức năng khác nữa như đếm các phương án đúng theo ABCD, quản lý mã, Không lấy những câu hỏi đã ra rồi, trình chiếu (Riêng trình chiếu bạn nào tham gia dự án gửi cho tôi tệp TeX câu hỏi tôi sẽ làm dịch vụ trình chiếu không có tên tôi trong đó,… cụ thể nói sau)
Tệp hướng dẫn chung
Tệp hướng dẫn cho tùy chọn [baitap] đơn này
Gói lệnh dethi.sty 3.3
Chúc các bạn may mắn sau 1 mùa luyện thi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 8 Comments »

Quản lý dự án thông qua VieTeX

Posted by nhdien on 10/06/2017

Chức năng quản lý dự án có ngay từ ngày đầu của chương trình. Bạn nào quan tâm xem Hướng dẫn VieTeX. Ở đây tôi chỉ môt tả mấy hình ảnh.
1. Một dự án là một cây ở cửa sổ nhỏ bên trái. mặc định có dự án VieTeX, trong cây nào cũng treo được các ký hiệu toán học, các mẫu, tài liệu có sẵn hướng dẫn TeX.
2. Nhiều dự án thì quản lý bằng menu, cái check là đang mở, check cây nào mở cây đó:
project01

3. Tạo một dự án theo menu: newproject là một tệp *.vtp, mở lại thì mở bằng menu tiếp theo,… như quản lý 1 tệp.
4. Trong cây dự án làm nhiều cặp độc lập bằng giao diện bấm phím phải chuột tại tên dự án

project02.jpg

Giả sử thêm vào folder: Beamer trong dự án dethi33 của tôi như hình
project03

Lấy các tệp dự án có beamer vào

project04

project05

project06

Như vậy các tệp treo ở đây mãi, có thể bỏ đi, đổi tên ở đây đổi tên vào tệp chính trong máy,…
5. Một tệp đang mở có thể gắn vào thư mục
project07

6. Mở tệp nhấn đúp vào đó, tệp chính có dấu cuốn sách đánh dấu là tệp chủ để dịch còn các câu hỏi độc lập. Dự án dethi của tôi nhìn như sau theo các cặp phân loại tôi nghiên cứu:
project08

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (22)

Posted by nhdien on 16/02/2017

Một số câu hỏi về dethi.sty, VieTeX và LaTeX gần đây được thống kê trong tệp. Bạn nhấn vào để vừng ơi mở cửa ra: tex-question22

Posted in LaTeX, questions, VieTeX | Tagged: , , | 54 Comments »

dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm

Posted by nhdien on 05/12/2016

Một số bạn hỏi làm đậm các chữ cái của phương án và trong đáp án và phiếu trả lời thì làm thế nào? Chỉ cần thêm vào lệnh đã có như sau:
\khoanh{\bfseries\cbox}
\daungoac{\bfseries}{.}
Bạn xem ví dụ dưới đây.

Posted in LaTeX, package, questions, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21)

Posted by nhdien on 03/12/2016

Một số câu hỏi và trả lời về gói dethi.sty 3.0 và những lệnh tinh chỉnh đặc trưng của ký hiệu.
Bạn lấy về tại đây.

Posted in LaTeX, TeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Một mẫu đề thi của bạn Hà Minh

Posted by nhdien on 18/11/2016

Tôi nhận được mẫu tệp PDF của bạn Hà Minh chia sẻ, Các bạn tham khảo và muốn làm theo mẫu này vào tệp baithi.sty để thay đổi và cho khung vào. Nếu muốn các bạn có thể cho khung chấm điểm và lời phê lên đầu; còn phiếu trắc nghiệm vẫn ở cuối. Xin cám ơn các bạn đã tham gia sử dụng gói lệnh.
Bạn xem tại đây

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

Đề thi trắc nghiệm dethi.sty 2.3 với phiếu thi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 14/10/2016

Tôi đang hoàn thiện gói lệnh:
1. Có thể in ra 1 bản phiếu thi hoặc mỗi đề một phiếu thi
2. Đáp án giống hình thức phiếu thi để chấm dễ.
3. Khoanh các phương án có thể hình vuông, hình tròn.
Tôi muốn hỏi các phương án phiếu chấm thi thế nào cho tiện và đơn giản? Nếu các bạn gửi phiếu hay tôi sẽ thiết kế kèm theo gói lệnh sau này.
4. Tôi đang suy nghĩ đưa phần lời giải kèm theo đáp án, khi cần mới in ra để có tài liệu hoàn chỉnh.
5. Sau đây là ví dụ

Posted in LaTeX, package, TeX | Tagged: , | 7 Comments »

Đề thi mẫu môn Toán PTTH năm 2017 bằng LaTeX

Posted by nhdien on 06/10/2016

Với đề thi trắc nghiệm ra các bài kiểm tra với yêu cầu đảo cả vị trí câu hỏi và vị trí các phương án, làm ra nhiều đề một lúc thì soạn bằng LaTeX vô cùng đơn giản. Tôi soạn lại đề thi mẫu năm 2017 với các đáp án nhằm cung cấp phương tiện cho các bạn làm dễ dàng:
1. Bạn lấy gói lệnh và đề thi mẫu nguồn LaTeX: Ở đây.
2. Một số kỹ thuật trong mã nguồn:
– Các dạng đưa ảnh vào đề thi.
– Cho 5 đề một lúc với đáp án khác nhau.

 

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX

Posted by nhdien on 26/09/2016

Trong thời gian gần đây rất nhiều người đã soạn tài liệu ngành Toán, Lý và Hóa học bằng LaTeX . Rất nhiều sinh viên, người học Cao học, Nghiên cứu sinh hoặc Báo cáo trong hội thảo, hội nghị cần tới Trang trình chiếu. Tôi chưa thấy một tài liệu nào ở ta viết về vấn đề này. Tôi soạn ra tài liệu này nhằm trợ giúp mọi người Làm Tài liệu trình chiếu bằng LaTeX. Với kinh nghiệm và mẫu có sẵn hiện nay tôi sẽ khuyên các bạn nên dùng các gói lệnh và các lệnh thích hợp cho các trang trình chiếu.
Lấy trên Google drive

Posted in books, LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , , | 1 Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (18)

Posted by nhdien on 01/09/2016

Một số vấn đề dùng LaTeX trong thời gian qua các bạn có yêu cầu sử dụng:
1. Lấy tại đây: tex-question18
2. Lấy qua Scribd

 

Posted in LaTeX, questions | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: