VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘programming’

VieTeX cách lập bảng mới trong phiên bản tới

Posted by nhdien on 24/09/2013

Do ta có thể chép một bảng chỉ có hàng và cột số hoặc văn bản, nếu làm bằng tay lâu và nhiều người không nhớ cấu trúc bảng trong LaTeX thế nào? Tôi hay chạy tính toán ra bảng số muốn gắn vào TeX thì làm sao nhanh nhất.
phiên bản tới cung cấp một nút, chức năng làm nhanh nhất.

1. Có bảng số và bôi đen nó (chỉ cần các cột cách nhau bằng các ký tự trắng)

tabularnew01
2. Nhấn nút hoặc trên Menu
tabularnew02
3. Kết quả đưa bảng vào
tabularnew03
4. Bôi đen rồi chạy thử cho kết quả
tabularnew04

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

VieTeX chuẩn bị phiên bản mới

Posted by nhdien on 23/09/2013

Tôi bắt đầu xem xét toàn diện phiên bản cũ và khắc phục lỗi yếu kém bản trước đây:
1. Đã khắc phục tô mầu các tiêu đề có số và chữ có dấu Việt đầu tiên không tô.
2. Thay hàm tính toán lượng Byte của 1 tệp ở thanh trạng thái.
3. Rút gọn rất nhiều chức năng từ 2 xuống chỉ còn một mà làm được cả 2.
Bạn xem ví dụ ở đây nhé, các bạn có ý kiến gì gửi cho tôi để sửa:

titlecolor1

Posted in softwares, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (12)

Posted by nhdien on 10/11/2012

Bài tập tin học định kỳ.
Bạn xem chi tiết ở đây.

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | 1 Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (11)

Posted by nhdien on 01/10/2012

Định dạng mới  của loạt bài này.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | Leave a Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (10)

Posted by nhdien on 01/09/2012

Những bài tập sau đây được lấy từ tài liệu sưu tầm trên mạng được biên tập và sửa đổi lại với nội dung áp dụng các phương pháp giải của tin học.

Read the rest of this entry »

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , | Leave a Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (9)

Posted by nhdien on 15/07/2012

Những bài dưới đây được lấy trong tài liệu “tuyển tập 1 số đề thi và code các kỳ thi olympic tin học sinh viên Toàn quốc” của Ngô Đăng Hiền – Học Viện Hải Quân.Nội dung chính đã có trong trang web CViet.

Bạn xem chi tiết ở dây.

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , | 1 Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (7)

Posted by nhdien on 14/06/2012

Kỳ này tôi chọn chuyên đề quy hoạch động gải bài toán tin học của tác giả Lê Minh Hoàng,

Các bạn xem chi tiết ở đây

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , | Leave a Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (5)

Posted by nhdien on 18/05/2012

Một số bài toán tin học tôi lấy trong web CViet: http://diendan.congdongcviet.com/, định dạng lại và gom lại thành tài liệu tham khảo. Đặc biệt phần chú thích có thể dùng tiếng việt trong gói listing.sty
Bạn xem cụ thể tại đây

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bộ phông Thư pháp Lân Hùng dùng cho LaTeX

Posted by nhdien on 21/02/2012

Rất nhiều bộ phông tiếng Việt đẹp có thể sử dụng trong LaTeX, sau đây chỉ là một ví dụ.
Read the rest of this entry »

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 4 Comments »

Phông chữ tiếng Việt trong LaTeX

Posted by nhdien on 17/02/2012

Rất may có thể dùng các loại phông tiếng Việt chỉ soạn 1 lần cho LaTeX.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (2)

Posted by nhdien on 15/01/2012

Bản thử này có hình ảnh và biểu bảng với trang hai cột. Đây là đề Olympic Tin học Quốc tế 2005.
Read the rest of this entry »

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | Leave a Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN

Posted by nhdien on 31/12/2011

Năm mới 2012 chúc các bạn khỏe, may mắn và hạnh phúc.

Bản thử nghiệm cho các bạn yêu thích lập trình phổ thông và  thi Olympic tin học. Tôi có ý định lập tạp chí điện tử với tên như ở trên (lập trang web riêng), nội dung các bài giảng lập trình và các bài thi hay. Mời các bạn tham gia và cho ý kiến. Những bài tập sau đây được lấy từ tài liệu sưu tầm trên mạng được biên tập và sửa đổi lại với nội dung áp dụng các phương pháp giải của tin học. Các bạn có các bài hay, sưu tầm hay gửi cho tôi để tôi đưa vào danh sách với tên chú thích của bạn hoặc bạn sưu tầm. Cố gắng cứ 15 ngày tôi ra một bản để lưu trữ.
Read the rest of this entry »

Posted in Algorithms, LaTeX | Tagged: , | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: