VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘package’

Bài 01. Các cách lấy câu hỏi vào đề thi

Posted by nhdien on 23/06/2017

Để trợ giúp các bạn sử dụng dethi.sty dễ dàng và hiểu kỹ, tôi thống kê một số thao tác sử dụng hay gặp và viết thành loạt bài ứng dụng. Những tệp ứng dụng trong bài viết đã có trong gói lệnh dethi.sty 3.3, Ví dụ bài này bạn lấy tệp vd02-baitap.tex phần đầu (xin lỗi tệp này tôi vẫn để phông tôi dùng bạn xóa đi và cho \usepackage[utf8]{vietnam} hiện ra để sử dụng). Bạn chép những vệt bôi hồng trong tệp PDF dưới đây vào sau \begin{document} và đóng \end{document} rồi biên dịch như kết quả trong tệp của tôi. Tôi không muốn đưa mẫu sẵn vì tạo ra những người lười.
Bạn xem bài 1 ở đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Gói lệnh dethi.sty 3.3

Posted by nhdien on 21/06/2017

Một gói lệnh thực ra rất ít tệp. dethi.sty phiên bản 3.3 thực chất chỉ có 2 tệp dethi.sty và dethi-baithi.sty còn các gói lệnh kèm theo một số khi nạp vào từ hệ thống, nhưng tôi đư kèm theo gói lệnh shortlst.sty, pincipar.sty nhiều khi nạp vào hệ thống có. Phiên bản này có gì khác trước, vẫn có 2 tùy chọn.:
1. Tùy chọn \usepackage[baithi]{dethi} về cơ bản vẫn như cũ, nhưng thay
vieexamdesign bằng article, có thể thêm gói lệnh tikz.sty,… như mẫu.
Nhưng tệp có *-baithi-*.tex đều dùng tùy vhọn này trong ví dụ, bạn mở ra để quan sát và học. Bản trước đã dùng tùy chọn này nhiều tôi không nói thêm.
2. Tùy chọn \usepackage[baitap]{dethi} thay đổi rất nhiều nhưng không ảnh hưởng tới người dùng. Những tệp *-baitap-*.tex là các ví dụ cho tùy chọn này. Tên của các tệp đã nói lên ví dụ để làm gì.
3. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi, chỉ có cấu trúc các loại câu hỏi khác sửa lại để dễ đọc. Những tệp *-cauhoi-*.tex là chứa câu hỏi không biên dịch được chỉ để lấy câu hỏi vào. Tôi khuyên các bạn dùng tùy chọn này và sáng tạo ra việc sử dụng chúng.
4. Những tệp ví dụ kèm với câu hỏi có thể soạn thảo được tệp câu hỏi, nhưng để dễ dàng chữa sai sót tìm lại chỗ ở tệp PDF tới ngay câu ở tệp TeX bạn nên dùng chế độ soạn thảo, lần này chỉ cần thêm vào \soanthao là biên dịch và chạy ngay để soạn thảo và tìm ngược lại. Ví dụ tệp này có tên *-soanthao-*.tex.
5. Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận không thay đổi cấu trúc. Nếu các bạn dùng thông minh thì phần mã nên theo quy định sau (không theo thì cũng chẳng sao).
Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
\baitracnghiem{<mã>}{<Nội dung câu hỏi}{\datcot\bonpa{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}{{\sai}}\loigiai{…}}.
Chỗ <mã> phân laoị câu hỏi Đại số->ds, Hình học->hh, Giải tích->gt, Đại số Giải tích->dg, … lớp 10,11,12 độ khó (hay còn gọi bậc tư duy) Nhận Biết->nb, Hiểu Thấu->ht, Vận dụng->vd, Phân tích->pt, Tổng hợp->th, Sáng tạo->st… ví dụ:
<mã>=ds11ht:ntmk201701 nghĩa là câu Đại số lớp 11 bậc hiểu thấu, Nguyễn Thị Minh Khai 2017 câu số 1. Từ sau dấu : bạn điền vào dãy ký tự riêng của mình và số cuối cùng là số bài. Cái này chỉ làm 1 lần copy, sửa đổi không khó. Nếu dùng VieteX làm 1 macro viết tắt thì gõ tn ra cả khối chỉ điền và sửa thôi.
6. Gói lệnh làm được cái gì.
1. Làm đề trắc nghiệm có tráo câu hỏi và đáp án.
2. Làm đề tự luận và một số loại đề cho tiếng Anh,…
3. Kết hợp các loại đề với nhau trong một đề in ra ví dụ như tự luận và trắc nghiệm.
4. Lấy một số ngẫu nhiên câu hỏi từ một tệp ra lập đề.
5. Lấy một số câu hỏi từ các tệp khác nhau trộn vào thành một đề, ví dụ lấy các loại câu hỏi trong tệp : Nhận biết, Hiểu thấu, Vận dụng, Phân tích,… để làm để với số câu hỏi khác nhau, hoặc lấy các câu hỏi ở tệp Hình học, Đại số,… rồi trộn vào nhau thành đề. Chú ý là khi trộn đề có thể các câu cùng loại không chạy lung tung mà cùng một nhóm.
6. Từ một đề bản gốc có thể tạo ngẫu nhiên ra nhiều đề với câu hỏi và phương án được tráo đổi.
7. Nếu chỉ để làm sách thì quá dễ mà các chương trình khác như MS word họ cũng làm đẹp chẳng kém. Quan trọng là các bạn sử dụng làm đề hàng ngày với dữ liệu cấu trúc chung. Những ví dụ về loại này đều có và có loại *-tonghop-*.tex
8. Để thực tập và sử dụng gói lệnh có lẽ tôi mở dự án làm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm, với hướng dẫn cụ thể và mã nguồn mở nếu muốn và mời các bạn sử dụng tham gia, chứ không mục đích làm sách (cụ thể tôi nói sau).
9. Gói lệnh có nhiều chức năng khác nữa như đếm các phương án đúng theo ABCD, quản lý mã, Không lấy những câu hỏi đã ra rồi, trình chiếu (Riêng trình chiếu bạn nào tham gia dự án gửi cho tôi tệp TeX câu hỏi tôi sẽ làm dịch vụ trình chiếu không có tên tôi trong đó,… cụ thể nói sau)
Tệp hướng dẫn chung
Tệp hướng dẫn cho tùy chọn [baitap] đơn này
Gói lệnh dethi.sty 3.3
Chúc các bạn may mắn sau 1 mùa luyện thi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

Dịch TeX trên cửa sổ tương tác trong VieTeX

Posted by nhdien on 11/06/2017

 1. Bình thường các bạn biên dịch trong cửa sổ cuối, màn hình.
 2. Có một cách khác mà người ta hay dùng đó là biên dịch chạy trên màn hình riêng, mầu đen. Cửa sổ biên dịch này có thay đổi vị trí và mầu màn hình được không?
  vào menu: execute–>compile in/out output panel bỏ dấu check đi.
 3.  Có thể thay đổi được, khi màn hình xuất hiện dừng lại báo lỗi (nên cho 1 lỗi nào đó, hoặc tệp dài biên dịch lâu,…) bạn vào menu như hình sau
  run01
 4. Đặt lại cấu hình màn hình về vị trí, mầu chữ, mầu nền,…. theo các tab.
  run02
 5. Khi bị lỗi trong màn hình này ta muốn thoát nhấn: x và enter.

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Trình chiếu câu hỏi tự luận trong PdfScreen

Posted by nhdien on 06/06/2017

Triển khai trong môi trường PdfSceen hơi khó và không ổn định. Phương án tốt nhất hiện nay là kết hợp môi trường trong nó. Bạn xem nhé.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Một dạng trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 05/06/2017

Trong tiến trình thể hiện câu hỏi trắc nghiệm tôi đã thử với PDFScreen.sty thành công nhưng chưa chỉnh để đẹp hơn. Bạn xem tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Đã đưa được đáp án đúng vào bảng theo chiều ngang

Posted by nhdien on 02/06/2017

Đáp án đúng chủ động đưa vào bảng, khác với trước kia đưa theo cột.

Một ước muốn được thực hiện.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Hoàn thiện đề thi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 01/06/2017

Tôi vừa hoàn thiện triết xuất đề trắc nghiệm với cấu trúc không thay đổi từ dethi.sty 3.0
1. Lời giải gọn hơn và đẹp hơn khi làm sách và in tách bạch.
2. Phương án đúng tự động lấy vào lời giải, phương án đúng cũng lấy vào bằng 1 lệnh đơn giản, ví dụ trong lời giải có câu: Chọn A. ở cuối cùng hoặc trong khi giải.
3. Đánh số tổng trang đề chính xác, thậm trí đánh số số trang lời giải hoặc số trang đề bài và lời giải.
4. Bookmark trong tệp PDF hoàn thiện rất nhiều khi xem các mục đề khác nhau.
5. Các phần trong ví dụ đều in riêng, độc lập không cần phụ thuộc nhau, kể cả lời giải.
Hình ảnh ví dụ về những khả năng trên.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 4 Comments »

Trình chiếu đề minh họa Toán lần 3 và kết hợp nhiều đề một tệp.

Posted by nhdien on 30/05/2017

Đề minh họa Toán lần 3 dưới dạng trình chiếu.

Kết hợp 2 đề lần 2 và 3 làm một.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Một số thống kê quanh một đề trắc nghiệm

Posted by nhdien on 27/05/2017

Việc hoàn thiện làm đề đã được nâng cấp một bậc của dethi.sty:
(Cấu trúc dữ liệu câu hỏi không thay đổi, chỉ thay đổi trong chương trình)
1. Hình được nâng cao một chút để có chỗ đánh số hoặc không.
2. Thông kê có bao nhiêu phương án đúng mỗi loại. Tôi lấy đề minh họa Toán làm gốc, nguyên bản họ để độ lệch A,B,C,D quá lớn (trong tệp PDF của tôi ma003 là đề cuối cùng giữa nguyên thứ tự câu hỏi và mã phương án, bạn tham khảo nhé, các mã khác đã tự động sáo trộn, mãi tới mã đề ma250 mới ổn, nên ngay từ đầu hãy kiểm tra điều này)
3. Đã có tệp Excel để chấm máy, tôi cố tình lôi ra, sau này có thất lạc còn hồi phục được.
4. Tương ứng là đáp án và số câu hỏi.
5. Số câu hỏi và mã gốc của từng câu hỏi.
6. Tệp PDF các bạn đang mở xem phần bookmark sẽ có tất cả mã đề thi, mã đề khi tìm theo từng đề rất dễ.
Bạn lấy ví dụ tại đây để tham khảo nhé.
thongkedethi

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Quản lý mã của câu hỏi

Posted by nhdien on 26/05/2017

Bất cứ loại câu hỏi nào cũng nên quản lý mã. Tôi mới phát hiện ra quản lý mã rất dễ dàng, lý do quản lý mã vì:
1. Có thể chủ động lấy mã đó vào bài thi
2. Khi có lỗi dễ tìm kiếm và sửa
3. Thấy sự sáo trộn của đề thi thế nào
4. Dữ liệu dùng nhiều lần thì lần liên tiếp không lấy trùng câu hỏi, có lệnh làm việc loại trừ này.
Chỉ cần thêm vào \usepackage[baitap,draft]{dethi} thì có mã ở mỗi câu hỏi.
Lấy mã lưu trữ một đề ra trang riêng để lưu trữ, ví dụ dưới đây có thể liên kết nhãn với đề, liệt kê nhãn theo câu hỏi (có thể cố định như dữ liệu đưa vào) ví dụ lấy ngẫu nhiên. Có thể bỏ nhãn ở câu hỏi làm đề bình thường và vẫn có bảng nhãn lưu theo đề đó.
Nhãn theo đề bạn tham khảo và cho nhận xét nhé.
ma-cauhoi

Bạn mở tệp PDF với bookmark sẽ chọn mã và câu hỏi cần tìm.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Làm bảng biến thiên từ gói lệnh tikz-tab.sty

Posted by nhdien on 20/05/2017

Mấy năm trước tôi có khảo sát làm bảng biến thiên bằng tikz-tab.sty trong danh sách gói lệnh. Nhưng chỗ để dữ liệu họ thay đổi chính sách nên không lấy về được. Tôi đưa lại tại đây, tôi sẽ sửa chỗ để dữa liệu các gói lệnh của tôi.
Phần thứ 1.
Phần thứ 2.
Phần thứ 3.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Đề tự luận và trắc nghiệm kết hợp trong dethi.sty

Posted by nhdien on 19/05/2017

Việc làm đề tự luận dễ hơn đề trắc nghiệm. Quan trong là kết hợp chúng lại, phiên bản tới chuẩn hóa lại, trình bầy đẹp hơn hiện tại. Kết hợp giữa hai loại đề dễ dàng, dưới đây chỉ có đề tự luận (tôi chưa tìm ra đề kết hợp có ý nghĩa)
1. Tham khảo đề tự luận
2. Trình chiếu đề tự luận

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty

Posted by nhdien on 18/05/2017

Tùy chọn này sẽ được cập nhật đẹp hơn và chính xác hơn. Các bạn có thể tự làm như minh họa sau:
1. Để có vòng tròn các đáp án thêm vào và sửa
\usepackage{tikz}
\newcommand\cboxx[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
\node[shape=circle,draw,inner sep=1pt, fill=green!10] (char) {#1};}}
\daungoac{\cboxx}{}                  %Dấu quanh phương án trả lời: {(}{)};{}{.};{}{)}
\khoanh{\cboxx}         %Khoanh các phương án: \cbox, \fbox
\mauchu{blue}                     %Mầu số câu hỏi và phương án
\chuphuongan{\bf\Alph}    %Ký tự cho các phương án
2. Để có thể điều chỉnh bề ngang trang điều chỉnh lệnh thứ tự sau:
\Fullpages %Định dạng trang đề thi
\textwidth18truecm
3. Tôi chưa đưa tệp nguồn
vd13-cauhoi-detk2017-toan.tex
Bạn lấy tệp dữ liệu thay thế. Kết quả minh họa
4. Phiên bản tới dễ sử dụng hơn nhiều
————————————————-
\documentclass[11pt]{vieexamdesign}
\usepackage{amsmath,amsxtra,latexsym, amssymb, amscd}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{picinpar}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{multicol}
\usepackage{shortlst}
\usepackage[baithi]{dethi} %Gói lệnh cho đề thi Việt Nam
\usepackage{lastpage}
\Fullpages %Định dạng trang đề thi
\textwidth18truecm
\usepackage{tikz}
\newcommand\cboxx[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
\node[shape=circle,draw,inner sep=1pt, fill=green!10] (char) {#1};}}
\ContinuousNumbering %Đánh số liên tục các bài thi
\NumberOfVersions{1} %10 là số bài thi khác nhau được in ra
\SectionPrefix{\relax }%\bf Phần \Roman{sectionindex}. \space}
\tieudetracnghiem
%\tieudetuluan
\tieudedapan
%\tieudetren
\tieudeduoi
\daungoac{\cboxx}{}           %Dấu quanh phương án trả lời: {(}{)};{}{.};{}{)}
\khoanh{\cboxx}         %Khoanh các phương án: \cbox, \fbox
\mauchu{blue}                     %Mầu số câu hỏi và phương án
%\chuphuongan{\alph}    %Ký tự cho các phương án
%\chuphuongan{\arabic} %\Roman%\roman%kể cả số cho các phương án
\chucauhoi{Câu}                %Chữ trước các số câu hỏi
\setlength{\baselineskip}{12truept}
\def\v#1{\overrightarrow{#1}} %Làm vectơ
\graphicspath{{hinh-cauhoi/}} %Đường dẫn của nơi để hình
\hovaten{Họ và tên}         %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
\tenlop{Tên lớp}         %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
\sobaodanh{Số báo danh}  %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
%\ketqua{}          %In ra phần Kết quả
%\giamkhao{}     %In ra phần chữ ký giám khảo ở phiếu thi
% \NoRearrange  %Lệnh không trộn đề
% \motphieuthi      %In ra một phiếu thi, Mặc định là không hiện ra phiếu thi
% \nhieuphieuthi   %In ra mỗi đề một phiếu thi
%  \coloigiai           %In ra đáp án có lời giải\\
\ShortKey             %Lệnh hiện ra đáp án mỗi đề thi
% \OneKey            %Lệnh chỉ in ra 1 bản đáp án
% \NoKey               %Lệnh không in ra phần đáp án
\tentruong{BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO}
\tenkhoa{ĐỀ MINH HỌA}
\loaidethi{Đề gồm có \pageref{LastPage} trang}
\tenkythi{KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017}
\tenmonhoc{Bài thi: TOÁN}
\madethi{003}
\thoigian{\underline{Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề}}
%\soanthao %Lệnh dùng khi soạn cauu hỏi, khi dịch 1 bản và không đảo
% \everymath{\displaystyle}
% \khaibao
%  \lietkedatrue
\graphicspath{{hinh-cauhoi/}{hinh/}{hinh-help/}{dethamkhao/}{images/}}
\usepackage{centerpage}
\begin{document}
\setlength{\baselineskip}{12truept}
\begin{vnmultiplechoice}[ keycolumns=3]%
\selectallproblems{vd13-cauhoi-detk2017-toan} %P(3)
\begin{examclosing}
\centerline{– HẾT –}
\end{examclosing}
\end{vnmultiplechoice}
\end{document}

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Kiểm tra gói lệnh dethi.sty 3.3 với thực tế

Posted by nhdien on 14/05/2017

Nhân có đề thi tham khảo lần 3 về toán tôi đã lấy vào và trình bầy như mong muốn. Nhưng có rất nhiều vấn đề phải sửa và tự động làm nhanh hơn nữa. Các bạn tham khảo nhé.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 8 Comments »

Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty

Posted by nhdien on 11/05/2017

Tôi lấy đề do Anh Châu Ngọc Hùng để đưa vào dethi.sty, không thay đổi gì cách chia cột, chương trình tự động sắp xếp kể cả 4 cột 1 cột. Bạn tham khảo nhé:
1. Bài 2 cột.
2. Slide trình chiếu.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »