VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘package’

lichtikz dự án còn tiếp tục

Posted by nhdien on 13/01/2020

Dự án lịch còn tiếp tục do chưa có ngày âm và nhiều định dạng khác như ví dụ sau
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

lichtikz làm lịch bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

Lịch làm bằng TikZ cũng đã có kết quả, tôi bỏ ngày sinh của nhà tôi chỉ để lại ngày sinh của tôi làm ví dụ. Phần sau tôi tham khảo của Minh Khai và địa chỉ
và phần đầu cũng tham khảo trên đó.
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

Lichduong.sty làm lịch 1 năm

Posted by nhdien on 13/01/2020

Lịch dương đã được cải tiến, tôi in ra 2 phương án các bạn có thể dùng được. Còn mã nguồn các bạn chờ một chút nhé.
 
 
Phương án không có ảnh nền
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

pgf-pie.sty vẽ các biểu đồ phần trăm dùng TikZ/PGF

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Làm biểu đồ phần trăm dễ dàng và nhiều phương án thể hiện biểu đồ
 
 
Ví dụ
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

pgf-blur.sty vẽ bóng các hình dùng TikZ/PGF

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Gói lệnh pgf.sty là thế nào với TikZ các bạn tự tìm hiểu nhé, thư viện của nó hiện rất lớn. Gói lệnh này chỉ là tí síu của TikZ.
Ví dụ

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

Lịch 2019 theo TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

tikzsymbols.sty vẽ kí hiệu và biểu tượng bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
TikZ là cơ sở rất nhiều gói lệnh và ứng dụng. Kí hiệu và biểu tượng làm bằng TikZ tuyệt vời.
 
 
Rất tiếc máy tôi không mở được đóng gói trên mạng, khi dịch bị lỗi. Tôi có lấy tikzsymbols.sty trên mạng tôi kèm theo đây.
 
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

tikzpeople.sty vẽ loại người bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
TikZ vẽ được rất nhiều cả 2 và 3 chiều. Các loại người được vẽ trong gói lệnh này, bạn hãy tìm trên các diễn đàn TikZ có rất nhiều người khác nữa
 
 
Tệp ví dụ để các bạn biên dịch được
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

lichduong.styin ra lịch 1 năm

Posted by nhdien on 13/01/2020

Năm 2019 sắp kết thúc, tôi gửi các bạn gói lệnh in tháng dương lịch hàng năm. Còn thiếu lịch âm đính kèm, nếu bạn nào thạo về tính lịch âm, mách tôi để làm cho đầy đủ và trọn vẹn.
 
Mã nguồn in lịch dương

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

Gói lệnh tikzlings.sty vẽ động vật bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Rất nhiều động vật được vẽ bằng TikZ. Gói này mới chỉ là ví dụ thôi


Tập ví dụ tôi lược hết tất cả gói lệnh không cần thiết khi áp dụng gói lệnh này.

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

Lịch 2020

Posted by nhdien on 13/01/2020

Cách thể hiện lịch 2020 theo cá nhân theo dạng thiết kế:
vì chưa hoàn thiện nên chưa đưa mã nguồn lên được.

Posted in Informatics, LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

Gói lệnh tikzducks.sty vẽ những con vịt bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Dùng TikZ để vẽ các hình khác nhau và nhiều ứng dụng khác. Gói lệnh này vẽ vịt và các công cụ đính kèm.
 
 
Tệp TeX ví dụ
 

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

Gói lệnh qrcode.sty làm ô mã QR tra cứu theo địa chỉ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Mã QR code đã thông dụng, thông qua gói lệnh các bạn hiểu hơn sử dụng mã QR code như thế nào.


Ví dụ sử dụng

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

pas-cours.sty làm tài liệu bài giảng

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Các định dạng bài giảng như Định nghĩa, Định lí, … đượcchuẩn hóa theo một hình thức,…
 
 
và các ví dụ

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

tabularcalc.sty – Tính toán giá trị hàm theo ô bảng

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Bản dịch hướng dfẫn do Lê Hữu Điền Khuê làm, tôi chỉ biên dịch lại.


và tệp ví dụ

Posted in LaTeX, package | Tagged: | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: