VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘MiKTeX’

Chương trình MiKTeX 2.9 toàn bộ.

Posted by nhdien on 27/10/2012

Mấy năm trước tôi có đưa toàn bộ đĩa CD chương trình MiKTeX 2.7; 2.8; 2.9 để trên trang miễn phí FireFile. Đã năm năm qua đi và họ không đồng ý để những tệp lớn và bộ chương trình của người khác. Nên không còn các tệp trên trang [tải xuống] đĩa CD MiKTeX. Còn các tệp khác trên đó vẫn có giá trị và lấy được tuy có khó khăn. Tôi sẽ chuyển đổi dần sang chỗ khác.

Muốn lấy MiKTeX 2.9 các bạn vào CTAN nơi chứa gốc để lấy:
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/miktex/setup
Lấy tập nhỏ cài đặt tương ứng với bản gói lệnh.(chỉ có 1 tệp thôi)
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/miktex/tm/packages 
Có hàng trăm tệp nhỏ, kiên trì lấy từng tệp cho đầy đủ nhé.

Như các bạn đã biết chỉ cài chương trình nhỏ, còn gói lệnh copy vào thư mục do ta đặt ra.

Còn cài đăt  sử dụng LaTeX bạn vào trang [Cài đặt] cài đặt theo thứ tự và rất nhiều chương trình phụ khác cũng phải lấy về

Chúc các bạn may mắn.

Posted in LaTeX, package, softwares | Tagged: , | 4 Comments »