VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘download’

Thuật ngữ Toán học Anh – Việt

Posted by nhdien on 25/03/2020

Cách đây hơn 5 năm tôi có đưa lên web bản nháp “Thuật ngữ Toán học Anh – Việt” đã được nhiều người dùng, nhất là các bạn NCS tập viết bài báo mới,…. Bản 2.0 hoàn thiện hơn nhiều và còn được cập nhật. Có người gọi cho tôi về bản này, mãi mới tìm ra và chỉnh lại hợp lý và đẹp.

https://drive.google.com/open?id=18A77QlK3PNBlIHjX-ovIEhQTB_oYMj5B

Posted in books, LaTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: