VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘CTAN’

Trang web CTAN có giao diện mới

Posted by nhdien on 13/12/2012

Nhóm phụ trách CTAN ra thông báo CTAN có giao diện mới với định hướng Tìm kiếm, Chủ đề, Thân thiện với người dùng TeX. Nội dung thông báo
Some of the features of the new site are:
* Informative landing page
* Improved upload form with forwarding to the master hosts
* Browsing of the CTAN tree
* Listing, registering and monitoring of the CTAN mirrors
* Browsing the Catalogue (packages, authors, topics)
* Availability of different skins to suit your taste
Địa chỉ mới  (địa chỉ trang cũ vẫn có giá trị với giao diện cũ)
http://www.ctan.org/
Tôi đã thử, cách bố trí của CTAN mới tốt hơn, rõ ràng hơn và định hướng người dùng TeX. Bên cạnh trang web của tôi cũng nối trực tiếp với địa chỉ này.

Cám ơn những người phụ trách CTAN!

Posted in LaTeX, package | Tagged: , | 1 Comment »

 
%d bloggers like this: