VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài giảng

Thời Khóa biểu 2019-2020 (HK II)

Thời gian học chính thức : 03/ 2/2020 đến 16/05/2020.
Lịch kiểm tra giữa học kì : 23/03/2020 đến 04/04/2020.
Lịch thi cuối học kì : 23/05/2020 đến 04/06/2020.

Thứ 2
Thứ 3
– Chiều: 16h00-17h50. Tối ưu hóa, Tại 201/T5, ĐHKHTN
2020-K62-A2: Máy tính và Khoa học Thông tin.
Thứ 4
Thứ 5
– Chiều: 13h00-14h50. Tối ưu hóa, Tại 204/T5, ĐHKHTN
2020-K62-A2: Máy tính và Khoa học Thông tin.
Thứ 6
Thứ 7+CN
—————————————————————–
Năm học 2019 – 2020 (HK II)
2020-K62-A2: Máy tính và Khoa học Thông tin.
Cao học ĐHKHTN-2020
Cao học ĐHGD-2020-Lớp 2
Cao học ĐHGD-2020-Lớp 1
—————————————————————–
Năm học 2019 – 2020 (HK I)
2019-K62-A1T: Ngành Toán
2019-K62-A1S: Ngành Toán Sư phạm
2019-k62-CNKHTN : Ngành Toán
Bài giảng tại Vĩnh Bảo 2019.
—————————————————————–
Năm học 2018 – 2019 Hè
Lơp 1: Cao học ĐHGD-2019
Lớp 2: Cao học ĐHGD-2019
Lớp 3: Cao học ĐHGD-2019

Cao học ĐHKHTN-2019
Học Tính Toán ĐHTL 2019
—————————————————————–
Năm học 2018 – 2019 Học Kỳ II
Thực hành tính toán. DHTL
Tối ưu hóa, Toán-Tin K61-A2
Toán rời rạc, MT&KHMT K63-A3
Toán rời rạc, MT&KHMT K63-A4
LaTeX: Viện hạt nhân
_____________________________________________

Năm học 2018 – 2019 Học Kỳ I
Thực hành tính toán K61CNKHTN

Thực hành tính toán K60A1T2
Thực hành tính toán K61A1T-CN
Giải tích lồi (cao học 2017-2019)

—————————————————————-
Năm học 2017 – 2018 Học Kỳ II
Tính toán phân tán: K59A2 (MT&KHMT)+K59A3 (MT&KHMT)
Tối ưu hóa K60A2 (MT&KHTT)
Lơp 1: Cao học ĐHGD-2018
Lớp 2: Cao học ĐHGD-2018
Lớp 3: Cao học ĐHGD-2018
————————————————-
Năm học 2017 – 2018 Học Kỳ I
Thực hành tính toán: K60A1T1-(Toán)
Thực hành tính toán: K60CNKHTN-(Toán)

————————————————
Năm học 2016 – 2017 Học Kỳ II
Tính toán phân tán: K58A2+K58A3 (MT&KHTT)
– Tối ưu hóa K59A2 (MT&KHTT)

———————————————————–
Năm học 2016 – 2017 Học Kỳ I
Thực hành tính toán: K59A1T1-(Toán)
Thực hành tính toán: K59A1S-(SP Toán)

———————————————————–
Năm học 2015 – 2016 Học Kỳ II
Thực hành tính toán: K58-CNKHTN(Toán)
Tối ưu hóa: K58A2-MT&KHMT
Tính toán phân tán: K57A2 TTƯD+K57A3TTƯD
Quy hoạch phi tuyến: Cao học 2014-2016/ĐHKHTN

———————————————————–
Năm học 2015 – 2016 Học Kỳ I
Thực hành tính toán: K58A1T1
Thục hành tính toán K58A1S
Giải tích Lồi: Cao học 14-16

————————————————————
Năm học 2014 – 2015 Học Kỳ II
Cao học 2015 ĐHKHTNHệ phân tán : 504C
Cao học 2015 ĐHGD-Công cụ trợ giúp giảng dạy
K57A2-Tối ưu hóa : 404T5
K57A3 – Tối ưu hóa : 404T5
Lý thuyết đồ thị : 102T4

————————————————————
Năm học 2014 – 2015 Học Kỳ I
K56A1T2-Thực hành tính toán 302/T4
K57A1T1+K57A1S-Thực hành tính toán 102/T5
Cao học ĐHGD-2014
Cao học 2014 ĐH Hồng Đức

————————————————————
Năm học 2013 – 2014 Học Kỳ II
K56A2-Tối ưu hóa /104T5
K56A3-Tối ưu hóa /403T5
K56A1T1-Thực hành tính toán /105T5

CH2013-2015: Cơ Sở giải tích lồi/423T1
————————————————————
Năm học 2013 – 2014 Học Kỳ I
K55A1C-Tối ưu hóa /510T5
K55A1T- Thực hành tính toán/303T4
CH2013-2015: Cơ Sở giải tích lồi/423T1
===================================
Năm học 2012 – 2013 Học Kỳ II
K55A2-Tối ưu hóa / 306T5
K55A3-Tối ưu hóa / 201T5
2012-Giải tích lồi/513/T4
2013-công cụ trợ giúp giảng dạy (CHSP)
————————————————————-
Năm học 2012 – 2013 Học Kỳ I
K54A1C-Tối ưu hóa/203T5
K56A2-Logic Toán / 207T5
K56A3-Logic Toán / 413T5
K54A1T- Thực hành tính toán/103T5
2012-Giải tích lồi/513/T4

==========================================

Năm học 2011 – 2012 Học Kỳ II
1. K54A2: Tối ưu hóa
2. K54A3: Tối ưu hóa
3.CH2011-2013: Hệ phân tán 2012
4. CH2010-2012: Quy hoạch phi tuyến

————————–

Năm học 2011 – 2012 Học Kỳ I
1.K53A1C: Lý thuyết tối ưu
2. CH2011-2013: Giải tích lồi
3. Nâng cao kiến thức – Genetic
4.CH2011-2013: Hệ phân tán 2012
===========================================

Năm học 2010 – 2011 Học Kỳ II
1. K53A3: Lý thuyết tối ưu
2. K53A2: Lý thuyết tối ưu
3. K54A1T: Toán lôgic
4. K54A1S: Lý thuyết đồ thị
5.D13:Genetic-VB.NET
6.MATI: Optimization

Năm học 2010 – 2011 Học Kỳ I
1. K53A1T: Lý thuyết đồ thị
2. K52A1C: Lý thuyết tối ưu
3. K54A1S: Toán Logic
4. K54A2: Toán Logic
5. K54A3: Toán Logic
6. Giải tích lồi
7. Hệ phân tán

==================================

Năm học 2009 – 2010 Học Kỳ II
1. K52A2:Lý thuyết tối ưu
2.K52A3:Lý thuyết tối ưu
3.K53A1T: Lôgic Toán
4.K53A1S:Lý thuyết đồ thị
5.MATI03:Probability theory

Năm học 2009 – 2010 Học Kỳ I

1. K51A1C: Lý thuyết tối ưu
2. K53A1S: Lô gic Toán
3. K52A1T: Lý thuyết đồ thị
4. K51BK: Lập trình tính toán
5. K50BK: Tính toán song song
6. D13I9-I10: Discrete Maths
7. MATI02: Numerical Analysis
——————————————————————————-
8.  Analysis and Design With UML
9. NCKT02:Đại học mở

—————————————————————————-

Năm học 2008-2009
1. Lôgic Toán K52T-2009
2.  Tối ưu hóa K51T-2009
3. LETI05-DecisionTheory
4. MATI-Numerical Analysis
5. MATI-Linear Algebra
6. Genetic-Maths
7. Giới thiệu tính toán lưới
8. K50SP-Lý thuyết đồ thị
9. MATI-Probability Theory
10. Công cụ trợ giúp giảng dạy

5 Responses to “Bài giảng”

 1. Trang said

  Em hiện đang làm luận văn về đề tài Tính Toán Lưới nhưng không có tài liệu. Em thấy ở phần bài giảng có nhưng em không thể xem được. Em muốn xin để làm luận văn. Mong thầy có thể cho em. Em cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Chắc là thày hướng dẫn của bạn cũng có rồi, trong này chỉ có cuốn sách giao khoa cơ bản thôi, tôi còn đang nghiên cứu, bạn thông cảm.

 2. nhung said

  Thưa thầy em muốn hỏi các luật suy luận logic mờ (trong môn toán logic) là gì ạ?
  Trả lời
  Bạn có giáo trình và trên lớp tôi nói rồi, ít nhất thì cũng có nếu… thì…. và các tiên đề.

 3. Hieu said

  thưa thầy. Sao em không vào được Optimization. Em là Sinh viên mati ạ?

  Trả lời
  không có tài liệu trong MATI01: Optimization
  Chỉ có tài liệu tôi đã phát.

 4. kiên said

  Thầy ơi em dang làm luận văn thạc sĩ nhưng thiếu tài liệu rất nhiều về môn toán tối ưu . điều kiện e ở rất xa
  (ở kontum) khó tìm được tài liệu vậy thầy có thể cho em tham khảo bài gaỉng hay tài liệu của thầy được không ah.em cảm ơn thầy nhiều

  Trả lời
  Bạn tìm trên Internet khá nhiều về tối ưu.
  Tôi không cho ai tham khảo trang lớp của tôi vì sách và hướng dẫn chỉ mang tính chất nội bộ, bạn thông cảm.

 5. nhung said

  tại sao thầy lại khóa làm gì. em không phải là học sinh của thầy và cũng không phải là học sinh bất kì lớp nào thầy dạy. nhưng em rất cần những thông tin của thầy để tự nâng cao kiến thức. vì không thể trực tiếp tới lớp được. vì vậy thầy có thể không khóa những bài giảng của thầy được không ạh. em cảm ơn thầy.

  Trả lời
  Không phải trong đó chỉ có bài giảng mà còn trao đổi riêng của lớp đó, những gì công khai thì tôi mới công khai, chứ còn nhiều dặn dò, giao bài,… vì vậy không thể.

 
%d bloggers like this: