VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: ĐỀ ÔN THI 2017 THPT NGUYỄN HUỆ (Huế)

Posted by nhdien on 20/07/2017

1. Các \usetheme đều áp dụng được cho các bài trắc nghiệm.
2. Bạn chép dethi.sty đè lên tập cũ, tệp mới này thêm một số lệnh và chỉnh chính xác hơn bản cũ:
– Lệnh \loigiait{…}{…} giống như lời gải nhưng ngắt trang được tại vị trí }{
– Lệnh \dathinh{<khối chữ>}{<các loại lệnh hình>} hình được đặt bên phải.
– Lệnh \dathinhg{<độ rộng cột trái>}{<độ rộng cột phải>}{<chữ>}{<Hình>}
độ rộng tính theo \% bề ngang trang như \dathinhg{0.6}{0.35}{….}{….}
lệnh thích hợp làm trong lời giải có hình.
– Lệnh viết tắt
\newcommand{\caseo}[1]{\left[\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
Hệ ngoặc vuông phía trước
ví dụ $\caseo{a&\le b\\ c&=d}$
\newcommand{\case}[1]{\begin{cases}#1\end{cases}}
ví dụ $\case{a&\le b\\ c&=d}$
Hệ ngoặc nhọn phía trước
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dmVHZExJcjhYbEU

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2N5SDZEQUcxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MFhBRlpTOTRLUzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5am0zc2JzakxxZlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEx5TUpBdDNNb0k

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Để mở rộng cho nhiều biết TeX

Posted by nhdien on 19/07/2017

Tôi đã lập trang facebook cho các dự án TeX ngoài VieTeX, tại địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/
Mời các bạn vào đăng ký và trao đổi, nhưng để lựu tôi vẫn chép vào trang này, vì facebook trôi đi theo thời gian và khó tìm lại.

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Cập nhật lại cuốn sách: Tra cứu và soạn thảo LaTeX

Posted by nhdien on 18/07/2017

Địa chỉ mới của tài liệu
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5a1NSM3ByZGlQTFU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH (Lần 1)

Posted by nhdien on 18/07/2017

Bắt đầu tuyển tập 2 đề thi 11: duan11, để tiện cho việc làm tuyển tập tôi đã định dạng theo đúng kích thước sách xuất bản. Thực sự làm nhỏ lại mới khó hơn làm to, tất cả điều chạy tự động. Riêng lời giải không ngắt trang tự động, đây là lỗi rất lớn của gói lệnh nếu tôi không làm thì không biết có lỗi này. Lỗi sẽ được khắc phục nay mai nhưng tạm thời các bạn dùng lệnh \loigiait{…}{…} nghĩa là thêm chữ t vào lệnh \loigiai còn ngắt sang trang ở chỗ nào thì đưa }{ vào đó là xong. Các bạn chép định nghĩa lệnh \loigiait ở đầu tệp *-main-* vào dethi.sty để dùng sau này nhé. Lệnh này ngắt trang, nhưng không đúng chỗ ngắt thì lại trở lại bình thường như \loigiai không ảnh hưởng gì.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXVqQXBUdnUtaGM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cktKVGJvdFRPM2s
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bTNxTnRETzFvT0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NDY5M0lpSl9CeEE

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT 2017 SỞ GDĐT HÀ NỘI (Lần 1)

Posted by nhdien on 17/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>  đã đóng góp đề trong cộng đồng. Chỉ có người tex hóa đề này mới hiểu tôi đã sửa thế nào khi chuyển vào dự án.
Đây là đề thứ 10 trong tuyển tập 1 của dự án. Tôi đang định dạng tuyển tập này với hình thức đẹp nhất và đơn giản nhất. Tôi tiếp tục đưa lên đề tuyển tập 2 từ duan11 đến 20.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dHNoSHIxelpkTzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bGZOTVl2N1FSZ28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c2lPVUJjVXlIdHM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ak9nT0tDUjlNdVk
Các tệp hình ở đây:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZjllUXl3RGlLVWM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 323

Posted by nhdien on 15/07/2017

Một đề của Cần thơ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ampfV3lDV21EODQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dF8ydW5uUUJtY28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cm5KX3JJbmFtNGs
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OVYzQThzQUZ5azA

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 324

Posted by nhdien on 15/07/2017

Đề bài này lấy ở chỗ anh Châu Ngọc Hùng, không chắc chắn ai TeX hóa nên tôi để cơ quan ra đề TeX, Có thể chỉnh sửa nếu tác giả mã TeX đúng:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZFVWelZWR052RVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3lEcXg2bG95VG8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T1dYbHFvMzVJekk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S0YzTkNZdlRyYkU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 BIGSCHOOL(004)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Cám ơn bạn Huỳnh Văn Thơ tham gia dự án:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bDRfZ3AzYWUyRUU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TVNYcndOV08xNDA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Z21oQlJkZXkxY28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TU9IRk5GS2JEMW8

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 2)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này tôi đã dùng từ khi lập gói lệnh đề thi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NEZ0NERvNGhqWjA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Y09vZ21xSVdrVlU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MXJCdzVOejg1Nk0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SU0wRDhEd3lHdTg

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dTRkVWgxVVJMXzQ

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 3)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này đã có từ lâu trước khi thi thật. Tôi lưu trữ lại để học tập
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RVpLcVVCbmtiLWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eldTQk1uVlRES0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2V3MWw5ODhBbDQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5djVHVDRjWENNaDQ

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S2Q5U0dxLXNYQnc

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 104)

Posted by nhdien on 13/07/2017

Trình chiếu của gói lệnh áp dụng cho \usetheme{Blackboard}.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N3Z3Vmk2WmVkRlE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2tqUWdrUHI5OFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SGwzSkVEeS1WbXM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d0h0U1A4NDE1b3M

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 103)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Cám ơn các bạn đến xem và thích lấy về sử dụng. Nhiều người đến xem nhưng không thich làm tôi càng cố gắng hơn. Đề thi này một số hình hơi to, tôi chưa chỉnh các bạn thử sức nhé, chỉnh như thế nào tôi sẽ viết bài riêng trong bài về hình.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXduWVBwcVFReWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5VEc5V2N3WHRzWjg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWFFaHl4SUwxS00
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cEZ6NGM2cl9oQkU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 102)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Mã đề thi này đã được Anh Châu Ngọc Hùng làm sẵn theo dethi.sty 3.3. nên thuận tiện rất nhiều tôi chỉ đổi lệnh đưa hình vào bằng \dathinh và các chữ viết tắt \hoac và \heva thành nguyên bản vì dùng cho cộng đồng không nên dùng định nghĩa của mình mà dùng các cấu trúc gói lệnh có sẵn, lý do là sau này ta kết hợp các đề khác nữa tìm định nghĩa rắc rối. Tệp Beamer có chút thay đổi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZTRaMkNybjhsVU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UTZoYmEzOU40N0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RnRaM20zdlRyWVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c183c3hNczM1RDg

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 101)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Bài đầu tiên của dự án trong tệp biên dịch có lệnh \dathinh để nhập đề nhập hình dễ hơn, lệnh này sẽ đưa vào gói lệnh dethi.sty sắp tới. Tôi chuyển mỗi câu hỏi theo dethi.sty 3.3 bàu của Thầy Châu Ngọc Hùng. Các bạn xem và học tập cách mã hóa, nếu dùng VieTeX thì dùng viết tắt làm mã TeX quá đơn giản và cực nhanh.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Q1FFcHlHaVh2VUU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEdUQnhSZjNVdmM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5QWI0cjVOd0M3Y0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SENNdUE3REJrTWc

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án “TeX hóa các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán”

Posted by nhdien on 11/07/2017

Mục tiêu làm mã TeX các câu hỏi và đáp án các đề thi hiện nay đã có bằng MS Word, PDF hoặc các nguồn khác. Tôi cùng các bạn làm để học TeX, định dạng câu hỏi thi theo dethi.sty 3.3.
Chủ dự án: Nguyễn Hữu Điển
Người tham gia: Mời tất cả mọi người biết TeX tham gia và cho ý kiến.
Công việc:
1. Người tham gia: Mã hóa TeX ít nhất một đề thi đã có, càng mới càng tốt. Có thể mã hóa bằng định dạng khác với dethi.sty miễn là chạy ra được tệp câu hỏi bằng PDF. Khuyến khích các đề có lời giải trước đây đã có trong word hoặc PDF mà TeX chưa công khai,…và gửi nguồn đến cho tôi.
2. Tôi chịu trách nhiệm làm dịch vụ chỉnh theo chuẩn của dethi.sty 3.3, kết quả ra tệp PDF, Bản trình chiếu và gửi lại cho các bạn:
+ Bản TeX theo dethi.sty 3.3
+ Bản PDF đã dịch sẵn với tên các bạn sưu tầm.
+ Bản trình chiếu theo câu hỏi như mẫu tôi đã đưa.
3. Bản quyền mã TeX do bạn quyết định có cho công khai hay không, theo tôi nên công khai với tên người sưu tầm và TeX hóa (tôi ưu tiên công khai). Nếu được tôi sẽ đưa lên web vào kho người dùng chung, không chỉ để in mà để dùng lấy câu hỏi làm đề cho mọi người.
4. Thành quả của dự án gồm
Mỗi đề khoảng (40-50) câu:
+ Bản TeX theo dethi.sty 3.3.
+ Bản PDF
+ Bản Trình chiếu Beamer
Tuyển tập đề thi:
Cứ 10 đề lập thành tuyển tập theo mẫu sau:
– Mỗi tập đề có các thành viên sưu tầm, chữ khác nhau, do tôi thực hiện: Tệp PDF
– Kèm theo là những mã TeX đã được công khai. (Còn chưa công khai thì liên hệ tác giả)
5. Chất lượng đề thi các bạn TeX hóa chịu trách nhiệm (thường người ta hay có tờ chú thích kèm theo: Hậu quả do sai sót không chịu trách nhiệm, nghĩa là người đọc phải tự xem xét lại.)
6. Mọi sai sót, ý kiến gửi cho tôi để bổ sung và sửa chữa và thông báo lại với người dùng.
7. Tránh sự trùng lặp, trước khi TeX hóa hoặc đã có rồi, gửi thông báo cho tôi tên đề và nguồn của nó để những người đăng ký sau được tôi thông báo đã có người làm rồi.
Trường hợp không gửi gì cho tôi khi nhận được 1 đề tôi chỉnh sửa và nhiều người cùng gửi được liệt kê theo đề đó.
8. Thời gian thực hiện: Không giới hạn thời gian. Có thể vài ngày, nhiều ngày, cả năm mới có 1 hai đề đưa lên công khai. Tôi sẽ đánh số thứ tự của đề trong dự án,…
9. Kết thúc dự án: Khi không còn ai tham gia và có nhu cầu nữa.
10. Công cụ (có thể dùng gói lệnh, phần mềm sau hoặc không)
dethi.sty 3.3.
Bản mẫu dịch 
Bản mẫu câu hỏi trắc nghiệm
Tệp PDF
Têp beamer
Tuyển tập
Chú ý bạn soạn bằng các định dạng khác cũng được, nhưng không chấp nhận dùng mathtype để lấy mã nguồn TeX.

Liên hệ: nvvietex@gmail.com

Xin mời tất cả mọi người tham gia dự án.!
11/7/2017

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 3 Comments »