VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 2)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này tôi đã dùng từ khi lập gói lệnh đề thi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NEZ0NERvNGhqWjA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Y09vZ21xSVdrVlU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MXJCdzVOejg1Nk0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SU0wRDhEd3lHdTg

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dTRkVWgxVVJMXzQ

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 3)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này đã có từ lâu trước khi thi thật. Tôi lưu trữ lại để học tập
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RVpLcVVCbmtiLWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eldTQk1uVlRES0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2V3MWw5ODhBbDQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5djVHVDRjWENNaDQ

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S2Q5U0dxLXNYQnc

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 104)

Posted by nhdien on 13/07/2017

Trình chiếu của gói lệnh áp dụng cho \usetheme{Blackboard}.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N3Z3Vmk2WmVkRlE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2tqUWdrUHI5OFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SGwzSkVEeS1WbXM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d0h0U1A4NDE1b3M

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 103)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Cám ơn các bạn đến xem và thích lấy về sử dụng. Nhiều người đến xem nhưng không thich làm tôi càng cố gắng hơn. Đề thi này một số hình hơi to, tôi chưa chỉnh các bạn thử sức nhé, chỉnh như thế nào tôi sẽ viết bài riêng trong bài về hình.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXduWVBwcVFReWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5VEc5V2N3WHRzWjg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWFFaHl4SUwxS00
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cEZ6NGM2cl9oQkU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 102)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Mã đề thi này đã được Anh Châu Ngọc Hùng làm sẵn theo dethi.sty 3.3. nên thuận tiện rất nhiều tôi chỉ đổi lệnh đưa hình vào bằng \dathinh và các chữ viết tắt \hoac và \heva thành nguyên bản vì dùng cho cộng đồng không nên dùng định nghĩa của mình mà dùng các cấu trúc gói lệnh có sẵn, lý do là sau này ta kết hợp các đề khác nữa tìm định nghĩa rắc rối. Tệp Beamer có chút thay đổi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZTRaMkNybjhsVU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UTZoYmEzOU40N0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RnRaM20zdlRyWVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c183c3hNczM1RDg

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 101)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Bài đầu tiên của dự án trong tệp biên dịch có lệnh \dathinh để nhập đề nhập hình dễ hơn, lệnh này sẽ đưa vào gói lệnh dethi.sty sắp tới. Tôi chuyển mỗi câu hỏi theo dethi.sty 3.3 bàu của Thầy Châu Ngọc Hùng. Các bạn xem và học tập cách mã hóa, nếu dùng VieTeX thì dùng viết tắt làm mã TeX quá đơn giản và cực nhanh.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Q1FFcHlHaVh2VUU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEdUQnhSZjNVdmM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5QWI0cjVOd0M3Y0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SENNdUE3REJrTWc

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án “TeX hóa các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán”

Posted by nhdien on 11/07/2017

Mục tiêu làm mã TeX các câu hỏi và đáp án các đề thi hiện nay đã có bằng MS Word, PDF hoặc các nguồn khác. Tôi cùng các bạn làm để học TeX, định dạng câu hỏi thi theo dethi.sty 3.3.
Chủ dự án: Nguyễn Hữu Điển
Người tham gia: Mời tất cả mọi người biết TeX tham gia và cho ý kiến.
Công việc:
1. Người tham gia: Mã hóa TeX ít nhất một đề thi đã có, càng mới càng tốt. Có thể mã hóa bằng định dạng khác với dethi.sty miễn là chạy ra được tệp câu hỏi bằng PDF. Khuyến khích các đề có lời giải trước đây đã có trong word hoặc PDF mà TeX chưa công khai,…và gửi nguồn đến cho tôi.
2. Tôi chịu trách nhiệm làm dịch vụ chỉnh theo chuẩn của dethi.sty 3.3, kết quả ra tệp PDF, Bản trình chiếu và gửi lại cho các bạn:
+ Bản TeX theo dethi.sty 3.3
+ Bản PDF đã dịch sẵn với tên các bạn sưu tầm.
+ Bản trình chiếu theo câu hỏi như mẫu tôi đã đưa.
3. Bản quyền mã TeX do bạn quyết định có cho công khai hay không, theo tôi nên công khai với tên người sưu tầm và TeX hóa (tôi ưu tiên công khai). Nếu được tôi sẽ đưa lên web vào kho người dùng chung, không chỉ để in mà để dùng lấy câu hỏi làm đề cho mọi người.
4. Thành quả của dự án gồm
Mỗi đề khoảng (40-50) câu:
+ Bản TeX theo dethi.sty 3.3.
+ Bản PDF
+ Bản Trình chiếu Beamer
Tuyển tập đề thi:
Cứ 10 đề lập thành tuyển tập theo mẫu sau:
– Mỗi tập đề có các thành viên sưu tầm, chữ khác nhau, do tôi thực hiện: Tệp PDF
– Kèm theo là những mã TeX đã được công khai. (Còn chưa công khai thì liên hệ tác giả)
5. Chất lượng đề thi các bạn TeX hóa chịu trách nhiệm (thường người ta hay có tờ chú thích kèm theo: Hậu quả do sai sót không chịu trách nhiệm, nghĩa là người đọc phải tự xem xét lại.)
6. Mọi sai sót, ý kiến gửi cho tôi để bổ sung và sửa chữa và thông báo lại với người dùng.
7. Tránh sự trùng lặp, trước khi TeX hóa hoặc đã có rồi, gửi thông báo cho tôi tên đề và nguồn của nó để những người đăng ký sau được tôi thông báo đã có người làm rồi.
Trường hợp không gửi gì cho tôi khi nhận được 1 đề tôi chỉnh sửa và nhiều người cùng gửi được liệt kê theo đề đó.
8. Thời gian thực hiện: Không giới hạn thời gian. Có thể vài ngày, nhiều ngày, cả năm mới có 1 hai đề đưa lên công khai. Tôi sẽ đánh số thứ tự của đề trong dự án,…
9. Kết thúc dự án: Khi không còn ai tham gia và có nhu cầu nữa.
10. Công cụ (có thể dùng gói lệnh, phần mềm sau hoặc không)
dethi.sty 3.3.
Bản mẫu dịch 
Bản mẫu câu hỏi trắc nghiệm
Tệp PDF
Têp beamer
Tuyển tập
Chú ý bạn soạn bằng các định dạng khác cũng được, nhưng không chấp nhận dùng mathtype để lấy mã nguồn TeX.

Liên hệ: nvvietex@gmail.com

Xin mời tất cả mọi người tham gia dự án.!
11/7/2017

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 3 Comments »

200 câu hỏi trắc nghiệm vận dụng giải tích

Posted by nhdien on 10/07/2017

Tôi lấy tệp 200 câu hỏi trắc nghiệm vận dụng giải tích của Anh Châu Ngọc Hùng để làm ví dụ:
1. Chuyển sang định dạng câu hỏi của dethi.sty 3.3.
2. Biện dịch đầu ra các laoị của đề thi trắc nghiệm.
3. Đưa vào lệnh mới nguồn gốc của câu hỏi, nếu cần thì in kèm theo,không thì sử dụng bình thường.
4. Chỉnh lại trình chiếu làm tự động 200 câu chứ không phải làm khung từng câu 1 như người khác làm.
5. Mã nguồn này sẽ được công khai sắp tới trong dự án tex hóa các đề thi theo dethi.sty 3.3 và mã nguồn mở cho mọi người tham gia và mọi người đóng góp và cả mọi người dùng mà tôi chỉ làm dịch vụ chỉnh sửa, định dạng theo dethi.sty, làm trình chiếu gửi lại các bạn (cụ thể tôi nói sau).
Bạn tham khảo đề có nguồn
Trình chiếu làm tự động từ thư viện câu hỏi.  

6. Tôi không muôn cập nhật lắt nhắt những ý tưởng thêm vào của phiên bản nên tập hợp lại nhiều rồi mới cập nhật. Không nên kèm theo gói lệnh .sty nhiều bản khác nhau kèm theo tệp TeX, đáng lẽ chỉ dùng tệp TeX trao đổi lại còn kèm theo .sty không biết ở phiên bản nào? Phải làm sao cứ cho tệp TeX như hướng dẫn định dạng gói lệnh và dùng gói lệnh đó là đủ.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Lập bảng đáp án chung cho các mã đề thi

Posted by nhdien on 08/07/2017

Khi tạo nhiều đề thi bằng các nguồn khác nhau học 1 nguồn câu hỏi, làm một đáp án thành bảng chung đã làm được trong dethi.sty 3.3. Không thay đổi trong gói lệnh mà chỉ thực hiện theo quy trình.
Bạn xem kết quả tại đây.
dapanbangtonghop

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Bài 06. Những chú ý khi dùng dethi.sty 3.3.

Posted by nhdien on 01/07/2017

Đáng lẽ phải là bài 05. về dùng đồ thị trong dethi.sty nhưng chưa xong hện lần tiếp. Bài này dễ hơn và quan trọng trong khi sử dụng nên tôi đưa lên trước. Có chú ý về: Trích dẫn câu hỏi, thu gọn phương án trong câu có hình, đánh số liên tục,…
Bạn tham khảo tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | 1 Comment »

Bài 04. Soạn thảo câu hỏi đề thi

Posted by nhdien on 27/06/2017

Khi soạn thảo nhiều câu hỏi hoặc sửa chữa các tệp câu hỏi tìm vị trí lỗi đó trong TeX rất khó. dethi.sty thiết kế một lệnh \soanthao đặt vào đầu khi biên dịch ra PDF, rồi từ chỗ ở PDF nhảy về vị lỗi ở tệp TeX ngay. Phần này chỉ quan tâm tới soạn thảo ra tệp câu hỏi. Khi có tệp câu hỏi rồi làm đề theo các bài trước.
Bạn xem tài liệu tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 03. Dùng mã câu hỏi trong dethi.sty

Posted by nhdien on 26/06/2017

Việc dùng mã trong dethi.sty do người dùng quy định và tổ chức dữ liệu. Bài này chỉ tính chất gợi ý và theo ý kiến cá nhân. Khi nhập câu hỏi bắt buộc phải có nhãn, nhưng dung nó thì mới hạn chế như bài này, về lâu dài quản lý nó là vấn đề cần khai thác.
Các bạn xem bài ở đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những bài đăng năm 2017

Posted by nhdien on 26/06/2017

46. Những bài đăng năm 2017, 26/06/2017
45. Những bài đăng năm 2016, 26/06/2017
44. Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi, 25/06/2017
43. Bài 01. Các cách lấy câu hỏi vào đề thi, 23/06/2017
42. Gói lệnh dethi.sty 3.3, 21/06/2017
41. Tự học sư phạm, 17/06/2017
40. Thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng, 16/06/2017
39. Một cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt khác, 13/06/2017
38. Cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt, 12/06/2017
37. Dịch TeX trên cửa sổ tương tác trong VieTeX, 11/06/2017
36. Quản lý dự án thông qua VieTeX, 10/06/2017
35. Trình chiếu câu hỏi tự luận trong PdfScreen, 06/06/2017
34. Một dạng trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm, 05/06/2017
33. Đã đưa được đáp án đúng vào bảng theo chiều ngang, 02/06/2017
32. Hoàn thiện đề thi trắc nghiệm, 01/06/2017
31. Trình chiếu đề minh họa Toán lần 3 và kết hợp nhiều đề một tệp, 30/05/2017
30. Một số thống kê quanh một đề trắc nghiệm, 27/05/2017
29. Quản lý mã của câu hỏi, 26/05/2017
28. Làm bảng biến thiên từ gói lệnh tikz-tab.sty, 20/05/2017
27. Đề tự luận và trắc nghiệm kết hợp trong dethi.sty, 19/05/2017
26. Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty, 18/05/2017
25. Kiểm tra gói lệnh dethi.sty 3.3 với thực tế, 14/05/2017
24. Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty, 11/05/2017
23. Làm phiếu đục lỗ chấm bài trắc nghiệm, 10/05/2017
22. Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm với dethi.sty 3.3, 08/05/2017
21. Đề thi trắc nghiệm định dạng 2 cột, 07/05/2017
20. Đánh số hình trong đề thi trắc nghiệm, 06/05/2017
19. Các tùy chọn trong dethi.sty và đầu ra phiên bản 3.3, 04/05/2017
18. Một nguồn in nhiều đề khác nhau với tráo câu hỏi và phương án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty, 02/05/2017
17. Đầu ra của tùy chọn [baitap] trong gói lệnh dethi.sty, 02/05/2017
16. Đề thi – Đáp án – Lời giải trắc nghiệm, 01/05/2017
15. Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp, 29/04/2017
14. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (22), 16/02/2017
13. Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm với mã tương tác TeX và PDF, 07/02/2017
12. Gói lệnh dethi.sty phiên bản 3.2, 05/02/2017
11. Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(2), 26/01/2017
10. Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(1), 25/01/2017
9. Một sổ tay Đại số và Giải tích 10-11-12 được soạn bằng TeX, 24/01/2017
8. Dóng cột trong phương án câu hỏi trắc nghiệm, 24/01/2017
7. Đã có giải pháp trộn phương án ngẫu nhiên và số câu hỏi bất kỳ trong dethi.sty, 22/01/2017
6. Cập nhật gói lệnh đề thi bản dethi.sty 3.1, 19/01/2017
5. Tuyển tập đề thi mô phỏng theo dethi.sty 3.0, 17/01/2017
4. Tạo đề thi có lời giải và mã TeX của hình trong gói lệnh dethi.sty 3.0, 15/01/2017
3. Tạo đề thi câu hỏi trực tiếp và có hình trong dethi.sty 3.0, 14/01/2017
2. Tạo một đề thi trắc nghiệm với dethi.sty 3.0, 14/01/2017
1. Sách Ebook của tôi, 01/01/2017

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Những bài đăng năm 2016

Posted by nhdien on 26/06/2017

32. dethi.sty 3.0 chữ phương án và đáp án đậm, 05/12/2016
31. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21), 03/12/2016
30. dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu, 27/11/2016
29. dethi.sty 3.0 phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu, 26/11/2016
28. Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính, 22/11/2016
27. Ảnh ngày 20/11/2016, 18/11/2016
26. Một mẫu đề thi của bạn Hà Minh, 18/11/2016
25. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (20), 16/11/2016
24. dethi.sty 3.0 với bài kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút, 14/11/2016
23. dethi.sty 3.0 bài thi với số lượng phương án khác nhau để làm sách và tài liệu, 10/11/2016
22. dethi.sty 3.0 bắt đầu tiến trình cải tiến, 09/11/2016
21. dethi.sty 3.0 gom nhóm câu hỏi theo chủ đề, 06/11/2016
20. Gói lệnh dethi.sty 3.0 với số lượng phương án khác nhau, 06/11/2016
19. dethi.sty 3.0 gói lệnh làm đề thi và bài tập, 05/11/2016
18. Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột, 04/11/2016
17. dethi.sty tự động phân phối phương án theo tỉ lệ 25%, 01/11/2016
16. dethi.sty về việc quay lại đề bài gốc từ bản PDF, 26/10/2016
15. dethi.sty với những phương án khác nhau của câu hỏi trắc nghiệm, 25/10/2016
14. dethi.sty 2.5 đã đồng bộ dữ liệu làm đề và lấy ra làm sách., 23/10/2016
13. Gói lệnh dethi.sty 2.4 kèm theo đáp án và lời giải, 19/10/2016
12. Đề thi trắc nghiệm dethi.sty 2.3 với phiếu thi trắc nghiệm, 14/10/2016
11. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (19) (Chuyên đề làm đề thi trắc nghiệm), 12/10/2016
10. Đề thi mẫu môn Toán PTTH năm 2017 bằng LaTeX, 06/10/2016
9. Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX, 26/09/2016
8. Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến, 17/09/2016
7. Gói lệnh dethi.sty 2.0 làm đề thi trắc nghiệm, 14/09/2016
6. Hướng dẫn sử dụng VieTeX 4.0, 12/09/2016
5. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (18), 01/09/2016
4. Sách: Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên, 30/08/2016
3. Sách: Phương pháp quy nạp toán học, 14/05/2016
2. Sách: Phương pháp Đirrichle và ứng dụng, 08/05/2016
1. Sách: LaTeX – Tra cứu và soạn thảo, 18/01/2016

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi

Posted by nhdien on 25/06/2017

Trong hướng dẫn dethi.sty 3.3 có chi tiết vấn đề này. Tôi nhắc lại ở đây chi tiết và thêm những phần chưa được nhắc tới. Phần làm đề, làm tài liệu hướng dẫn, tuyển tập các đề câu hỏi quan trọng khi dùng những gói lệnh chuyên nghiệp. Còn làm tuyển tập chỉ là chuyện nhỏ và có thể có những hình thức thể hiện khác nhau do người dùng sử dụng. dethi.sty thiết kế dùng làm đề, làm sách, tuyển tập câu hỏi in lẫn với các tài liệu diễn giải từ 1 câu hỏi đến hàng trăm câu hỏi, kết hợp nhiều tệp câu hỏi khác nhau cùng một lúc, in ra từng phần khác nhau ở mọi vị trí của tài liệu.
Tài liệu bài 02 lấy tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »