VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for the ‘softwares’ Category

Tệp mới thử

Dịch TeX trên cửa sổ tương tác trong VieTeX

Posted by nhdien on 11/06/2017

 1. Bình thường các bạn biên dịch trong cửa sổ cuối, màn hình.
 2. Có một cách khác mà người ta hay dùng đó là biên dịch chạy trên màn hình riêng, mầu đen. Cửa sổ biên dịch này có thay đổi vị trí và mầu màn hình được không?
  vào menu: execute–>compile in/out output panel bỏ dấu check đi.
 3.  Có thể thay đổi được, khi màn hình xuất hiện dừng lại báo lỗi (nên cho 1 lỗi nào đó, hoặc tệp dài biên dịch lâu,…) bạn vào menu như hình sau
  run01
 4. Đặt lại cấu hình màn hình về vị trí, mầu chữ, mầu nền,…. theo các tab.
  run02
 5. Khi bị lỗi trong màn hình này ta muốn thoát nhấn: x và enter.

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Quản lý dự án thông qua VieTeX

Posted by nhdien on 10/06/2017

Chức năng quản lý dự án có ngay từ ngày đầu của chương trình. Bạn nào quan tâm xem Hướng dẫn VieTeX. Ở đây tôi chỉ môt tả mấy hình ảnh.
1. Một dự án là một cây ở cửa sổ nhỏ bên trái. mặc định có dự án VieTeX, trong cây nào cũng treo được các ký hiệu toán học, các mẫu, tài liệu có sẵn hướng dẫn TeX.
2. Nhiều dự án thì quản lý bằng menu, cái check là đang mở, check cây nào mở cây đó:
project01

3. Tạo một dự án theo menu: newproject là một tệp *.vtp, mở lại thì mở bằng menu tiếp theo,… như quản lý 1 tệp.
4. Trong cây dự án làm nhiều cặp độc lập bằng giao diện bấm phím phải chuột tại tên dự án

project02.jpg

Giả sử thêm vào folder: Beamer trong dự án dethi33 của tôi như hình
project03

Lấy các tệp dự án có beamer vào

project04

project05

project06

Như vậy các tệp treo ở đây mãi, có thể bỏ đi, đổi tên ở đây đổi tên vào tệp chính trong máy,…
5. Một tệp đang mở có thể gắn vào thư mục
project07

6. Mở tệp nhấn đúp vào đó, tệp chính có dấu cuốn sách đánh dấu là tệp chủ để dịch còn các câu hỏi độc lập. Dự án dethi của tôi nhìn như sau theo các cặp phân loại tôi nghiên cứu:
project08

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 với thư mục cơ sở dữ liệu

Posted by nhdien on 27/11/2016

Khi ta đã có kha khá ngân hàng câu hỏi, vấn đề đặt ra là làm sao phân loại và lưu trữ vào các kho cùng chủng loại và lấy ra dùng bất cứ khi nào. Một phương pháp thường dùng là lưu các dữ liệu câu hỏi vào các thư mục với chủ đề khác nhau; chủ yếu là vào các thư mục con của chương trình ta đang cần biên dịch.

Có thể làm các thư mục ở phía trong thư mục đang chứa tệp TeX của đề thi. Ví dụ ta có thể làm các thư mục /cauhinhhoc/; /caudaiso/;… để chứa các tệp câu hỏi theo cùng loại. Giả sử  ta có tệp câu hỏi
cauhoi-toan-2009a.tex trong thư mục phía trong ./cauhoidaiso/ thì các lời gọi thực hiện như sau
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
Dấu ./ đại diện cho thư mục trước đó.
Một đoạn mã
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi dễ}, keycolumns=3]
\selectrandomly{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009a.tex}{20}
\selectrandomly{./cauhoihinhhoc/cauhoi-toan-2017.tex}{10}
\end{vnmultiplechoice}
\begin{vnmultiplechoice}[title={\bf II. Các câu hỏi khó}, keycolumns=3,]
\selectallproblems{./cauhoidaiso/cauhoi-toan-2009b.tex}
\end{vnmultiplechoice}
vidu02-thumuc-f1

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu

Posted by nhdien on 26/11/2016

Một số bạn rất thích mẫu của BĐH&GD, có bạn gửi cho tôi cả mã nguồn, nhưng làm bằng cách vẽ các ô và số và đòi hỏi thêm gói lệnh. Khi đem áp dụng điều này sẽ gặp khó, tôi đã làm lại mẫu với lệnh bình thường, không đòi hỏi gì thêm gói lện khác, phần này sẽ được cập nhật trong phiên bản mới. Bạn xem và góp ý nhé
vidu02-tracnghiem-f1

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 2 Comments »

Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính

Posted by nhdien on 22/11/2016

Một gói lệnh thông minh sắp thẳng hàng các biến trong hệ phương trình tuyến tính. Rất tiếc chỉ cho hệ phương trình tuyến tính, còn cao hơn thì chịu. Tác giả là Christian Tellechea tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/generic/systeme
Bạn có thể xem bài viết của tôi tại đây.

 

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

dethi.sty 3.0 với bài kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút

Posted by nhdien on 14/11/2016

Đề kiểm tra ngắn 10 hoặc 15 phút với số câu hỏi từ 15, 20 câu; hoặc các bài kiểm tra giữa kỳ. Để không tốn giấy như các đề thi lớn có phiếu thi riêng, đáp án riêng, câu hỏi riêng ,… có thể thực hiện phiếu thi và câu hỏi cùng in ra trong một trang. Mẫu sau đây đã được thiết kế cập nhật. Có bạn muốn có họ tên và lớp ngay từ đầu cũng không khó.

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 5 Comments »

Gói lệnh dethi.sty 3.0 với số lượng phương án khác nhau

Posted by nhdien on 06/11/2016

 1. Gói lệnh dethi có khả năng đồng thời dùng câu hỏi chỉ có 2, hoặc 3 phương án đồng thời, mỗi phương án nên có phương án đúng. bạn xem ví dụ.
 2. Có bạn phát hiện đáp án sắp không thẳng hàng cột và cho đó là lệnh \cbox, điều này không đúng, tôi phát hiện ra là trong số câu hỏi có phương án \bonpak, \bonpab, \bonpat thì sắp xếp đều bị hụt là do tôi chưa định dạng đồng bộ cho những phương án này, tôi đã sửa sẽ cập nhật ngay, còn trong văn bản không có lệnh trên thì không ảnh hưởng gì. (bạn tham khảo bản mới dưới đây có 2 câu đặt \bonpak và một \haipa, 1 \bapa)
 3. Trường hợp có 2 phương án đúng trong 4 phương án chưa được chính xác, bản dưới đây cố định thì mới đúng.

Posted in LaTeX, package, softwares, TeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột

Posted by nhdien on 04/11/2016

Đây là tùy chọn đã có từ trước của lớp vieexamdesign.cls bằng cách thêm vào tùy chọn [twocolumn] và đặt khoảng hai cột rộng ra
\setlength{\twocolumnsep}{1cm} ta có kết quả:
(Tuy chưa được hoàn thiện lắm nhưng nó thu xếp khá ổn).

 

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 3 Comments »

dethi.sty về việc quay lại đề bài gốc từ bản PDF

Posted by nhdien on 26/10/2016

Quay lại đề gốc từ bản PDF rất khó vì các dòng và cột đều bị đảo. Tôi đã thử mọi cách nhưng không có cách nào hay và đơn giản. Tôi đành đưa ra tùy chọn xem bản cuối cùng có kèm theo nhãn để từ nhẫn tìm ra bài đó trong tệp TeX. Tôi đã dùng chức năng này phát hiện ra rất nhiều sai sót nhất là căn cột của phương án,…Phơơng pháp này có ích cho tệp dữ liệu câu hỏi. Bạn tham khảo xem nhé

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 4 Comments »

dethi.sty 2.5 đã đồng bộ dữ liệu làm đề và lấy ra làm sách.

Posted by nhdien on 23/10/2016

Do quá bận nên gói lệnh chưa hoàn thành, nhưng đã làm được:
1. Lấy một số câu hỏi trong tệp dữ liệu vào đề ngẫu nghiên.
2. Đồng bộ tệp dữ liệu (1 tệp dữ liệu duy nhất) dùng cho mục đích làm đề, làm sách hoặc lấy ra làm bài báo.
Bạn tham khảo kết quả sau:
+ Làm đề


+ Làm sách

Posted in LaTeX, package, softwares, VieTeX | Tagged: , , | 6 Comments »

VieTeX 4.0 chạy trên Window 10

Posted by nhdien on 30/08/2015

Tôi đã cài đặt thử MiKTeX 2.9 và VieTeX 4.0 trên hệ điều hành window 10, các chương trình đều chạy tốt. Các quy trình cài đặt không có gì mới, vẫn theo hướng dẫn của VieTeX 4.0:
1. Cài đặt MiKTeX 2.9 bình thường.
2. Đặt đường dẫn đến trang web có thư viện trong MikTeX package Manager, cài gói dấu tiếng Việt vntex.
3. Cài đặt VieTeX 4.0
4. Cài đặt SumtraPDF
5. Khởi động lại máy.

Bản VieTeX 4.1 mới nhất lấy ở đây.(dùng cho XP, Vista, Window 7, 8, 10)

Một số hình ảnh đã chạy trong window10.

vietex01
vietex02
sumatraPDF
vietex03-win10

Posted in LaTeX, softwares, VieTeX | Tagged: , | 9 Comments »

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH LỒI ỨNG DỤNG

Posted by nhdien on 09/07/2015

GIÁO TRÌNH
GIẢI TÍCH LỒI ỨNG DỤNG

LÊ DŨNG MƯU, NGUYỄN VĂN HIỀN
NGUYỄN HỮU ĐIỂN
IMG_5078Mục lục ……………………………………………. 3
Mở đầu…………………………………………….. 7
Danh sách hình ……………………………………. 11
Chương 1. Các khái niệm cơ bản ……………………. 13
1.1. Tổ hợp lồi ……………………………………. 13
1.2. Tập a-phin, tập lồi đa diện……………………… 16
1.3. Nón lồi………………………………………. 21
1.4. Bài tập ………………………………………. 25
Chương 2. Điểm trong tương đối
và phiếm hàm Minkowski………………… 29
2.1. Điểm trong tương đối …………………………. 29
2.2. Phiếm hàm Minkowski ………………………… 35
2.3. Bài tập ………………………………………. 36
Chương 3. Bao lồi và định lý Carathéodory…………… 39
3.1. Bao lồi, bao a-phin, bao nón lồi …………………. 39
3.2. Định lý Carathéodory …………………………. 43
3.3. Ứng dụng trong quy hoạch toán học…………….. 47
3.4. Bài tập ………………………………………. 50
Chương 4. Cấu trúc biên và biểu diễn tập lồi …………. 53
4.1. Diện, điểm cực biên, siêu phẳng tựa …………….. 53
4.2. Trường hợp tập lồi đa diện …………………….. 57
4.3. Định lý biểu diễn……………………………… 65
4.4. Bài tập ………………………………………. 66
4 Giáo trình giải tích lồi ứng dụng
Chương 5. Phép chiếu vuông góc và xấp xỉ tuyến tính
của tập lồi……………………………….. 69
5.1. Toán tử chiếu và bất đẳng thức biến phân………… 70
5.2. Xấp xỉ tập lồi …………………………………. 77
5.3. Bài tập ………………………………………. 79
Chương 6. Định lý tách các tập lồi…………………… 81
6.1. Các định lý tách và bổ đề Farkas ………………… 82
6.2. Mở rộng định lý tách và ứng dụng………………. 88
6.3. Bài tập ………………………………………. 91
Chương 7. Đối cực của tập lồi ………………………. 93
7.1. Định nghĩa và tính chất cơ bản………………….. 93
7.2. Trường hợp tập lồi đa diện …………………….. 97
7.3. Bài tập ………………………………………. 98
Chương 8. Định nghĩa và tính chất cơ bản
của hàm lồi …………………………….. 101
8.1. Định nghĩa và ví dụ ………………………….. 101
8.2. Tính liên tục…………………………………. 107
8.3. Các phép toán bảo toàn tính lồi………………… 114
8.4. Bài tập ……………………………………… 121
Chương 9. Cực trị hàm lồi, bất đẳng thức lồi
và Định lý Helley……………………….. 125
9.1. Cực đại và cực tiểu của hàm lồi………………… 125
9.2. Hạng của hàm lồi ……………………………. 133
9.3. Bất đẳng thức lồi …………………………….. 137
9.4. Định lý Helley……………………………….. 141
9.5. Bài tập ……………………………………… 146
Chương 10. Hàm liên hợp và xấp xỉ tuyến tính ………. 149
10.1. Định nghĩa và minh hoạ hàm liên hợp…………. 149
10.2. Các tính chất và phép tính cơ bản……………… 152
10.3. Xấp xỉ tuyến tính của hàm lồi…………………. 154
10.4. Bài tập …………………………………….. 158
Chương 11. Đạo hàm theo hướng và dưới vi phân …… 161
11.1. Đạo hàm theo hướng………………………… 161
11.2. Dưới vi phân……………………………….. 166
11.3. Tính khả vi của hàm lồi ……………………… 173
11.4. Dưới vi phân đơn điệu và liên tục …………….. 177
11.5. Phép tính với dưới đạo hàm. …………………. 183
11.6. Dưới vi phân xấp xỉ …………………………. 191
11.7. Bài tập …………………………………….. 195
Chương 12. Minimax và cân bằng ………………….. 199
12.1. Hàm yên ngựa ……………………………… 199
12.2. Định lý minimax ……………………………. 203
12.3. Bài tập …………………………………….. 218
Tài liệu tham khảo………………………………… 219
Danh mục từ khóa ………………………………… 220

Posted in books, softwares | Tagged: , | 1 Comment »

Cài đặt để tìm từ VieTeX sang SumatraPDF và ngược lại

Posted by nhdien on 04/04/2015

Để thuận lợi cho việc soạn thảo và tìm kiếm từ VieTeX sang SumtraPDF và ngược lại ta đặt một số chương trình trong VieTeX như sau:
Option–>Configuration–>Set Program
1. Chọn 25. SumatraView PDF và chọn vào cuốn sách cuối ô [Command] như hình sau chọn đến chương trình SumatraPDF;
sumatra06Đặt cách này và kết hợp đặt trong SumatraPDF như bài trước thì tìm từ SumatraPDF sang tệp mở VieTeX.
2. Đặt để từ tệp TeX trong VieTeX tới tệp PDF trong SumatraPDF
Tương tự như trên nhưng lần này chọn
31. Forward Search PDF như trong hình
sumatra07Tìm từ tệp TeX sang tệp PDF.
3. Đặt như vậy khi dịch con trỏ đang ở tệp TeX sẽ đến đúng vị trí tệp PDF như hình minh họa sau:
sumatra084. Phiên bản mới của VieTeX có Menu khi sử dụng dẹp VieTeX thành 1/2 màn hình: windows–>Vertical halft Window
như hình trên, nửa còn lại bạn thu xếp 1 lần SumatraPDF như hình trên. Khi như vậy nhấn đúp ở tệp PDF bên phải, thì con trỏ nhảy đến chỗ TeX trong VieTeX.
sumatra09

Posted in softwares, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Sử dụng SumatraPDF có lợi gì?

Posted by nhdien on 03/04/2015

Hiện tại có rất nhiều chương trình đọc tệp đuôi PDF như Acrobat Reader, Foxit, … Nhưng SumatraPDF là chương trình miễn phí, nhỏ, gọn và hoạt động ổn định. Một số chức năng sau đây có thế mạnh cho SumatraPDF:
1. Mở được nhiều định dạng khác nhau:
PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
2. Đặt SumtraPDF chạy mặc định:
1- Vào một thư mục có tệp PDF và các tệp đó đang ở chế độ mặc định của Acrobat reader: Bấm phím phải và chọn open with–> [choose default programm…]
sumatra012- Chọn vào SumatraPDF và đahs dấu ô
[ ] Always use the selected….
sumatra023- Tập PDF được mở ra và Biểu tượng của các tệp PDF như hình sau là được
sumatra033. Các tệp cùng tên chỉ một bản mở, nghĩa là mở tệp cùng tên thì SumatraPDF xóa tệp đang mở và mở lại tệp mới.
Ta chỉ cần chọn
settings–>Avanced Options
(Điều này rất có ích khi mỗi lần dịch TeX)
sumatra044. Để nhấn đúp tại vị trí tệp PDF trở về vị trí của văn bản trong tệp TeX tương ứng.
Ta thực hiện và cài đặt như dòng cuối cùng hình sau: Trong tệp SumatraPDF đang mở chọn
settings–>Option
sumatra05

 

Posted in softwares | Tagged: , | Leave a Comment »

VieTeX không tìm thấy thư viện động vielexer.dll

Posted by nhdien on 02/04/2015

Mọi ngày vẫn dùng VieTeX bình thường, bỗng một ngày khi mở VieTeX thì thấy thông báo “cannot find library “vielexer.dll””, cách khắc phục ra sao?

Giống như bài trước, windows cài đặt lại chương trình vietex.exe chạy theo mode của nó. Khác phục ta lại làm
1. Vào thư mục có vietex.exe chọn vào tệp này rồi bấm phím phải chuột như hình
goviet012. Chọn vào properties và chuyển tab: compatibility
goviet033. Bỏ dấu chọn trong mục
[ ] Run this program in compatibility mode for
(Như hình ở trên là đúng, tôi đã bỏ dấu check rồi)
4. Khởi động lại chương trình VieTeX lại chạy bình thường.

Posted in questions, softwares, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »