VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Địa chỉ CPHC

DANH BẠ TRUNG TÂM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

Văn phòng  5572869

Stt Họ tên Chức vụ Nhà riêng Di động
1 Phạm Kỳ Anh Giám đốc 04 625 1088 0913 205 267
2 Trần Văn Trản Phó Giám đốc 04 79 123 79 0907 407 555
3  Nguyễn Hữu Điển Phó Giám đốc 04 641 8848 0989 061 915
4 Bùi Vũ Anh Quản trị hệ thống 04 836 1897 0989 149 936
5 Nguyễn Minh Hằng Văn phòng 04 634 1096 0912 459 429
6 Trần Đình Quốc Cộng tác viên 04 553 1969 0912 054 990
7 Nguyễn Bích Thủy Cộng tác viên 034 825 287 0983 038 086
8 Đinh Quang Thắng Cộng tác viên 034 512 896 0989 196 454
9 Vũ Tiến Dũng Cộng tác viên 04 868 6532 0989 141 442
10 Nguyễn Hoài Nam Cộng tác viên   0912 500 501
11 Đoàn Duy Hải Cộng tác viên 04 823 0406 0936 184 336
12 Trần Vũ Hải Cộng tác viên 04 854 6340 0983 500 501
13 Lê Phương Thảo Cộng tác viên 04 853 4065 0919 091 982
14 Trần Minh Toàn Cộng tác viên   0989 357 675
15 Lưu Quang Hưng Cộng tác viên 04 869 7381 0912 033 077
16 Nguyễn Trung Kiên Cộng tác viên 04 837 1900 0989 146 353
17 Lê Trung Kiên Cộng tác viên   0984 339 136
18 Ngô Đình Bảo Nam Cộng tác viên   0914 332 856

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: