VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Search Results

Mở rộng gói lệnh cases.sty

Posted on 29/04/2009

[Gói lệnh] 1. Môi trường cases Trong gói lệnh amsmath có môi trường cases để mở ngoặc nhọn trước một số đẳng thức và bất đẳng thức. Đánh số môi trường cases hai  hoặc ba dòng là một số như \begin{equation} A=\begin{cases} 0& \mbox{ nếu } x>0\\ 1& \mbox{ nếu } x\le 0\\ \end{cases} \end{equation} […]

Read the rest of this post...

Posted in package | 8 Comments »

Tải xuống

Posted on 09/04/2009

Phiên bản VieTeX 4.1 Hướng dẫn sử dụng VieTeX 4.0 Gói lệnh titledot.sty 1.3 Bạn  có thể lấy MiKTeX 2.9 và VieTeX 3.0 Tại ĐHGD, ĐHQGHN Phiên bản mới nhất VieTeX 3.0 từ 3/2/2012 Phiên bản  VieTeX 2.9, từ 30/04/2011 Ngày 30/04/2011 tôi đã cập nhật lại vietex 2.9 với tệp cài đặt vietex29a.exe. Bạn […]

Read the rest of this post...

Posted in | 65 Comments »

Gói lệnh

Posted on 06/04/2009

Trang này gồm những thông tin về gói lệnh, cụ thể là các bài tôi đưa lên đây Cài đặt và sử dụng gói lệnh trong LaTeX 23/06/2009 Tài liệu khảo sát dùng LaTeX 01/05/2009 (mathmode.tex nói về nhiều gói lệnh) 2up.sty – In hai trang vào một trang định dạng, 29/03/2012 2in1.sty – gom […]

Read the rest of this post...

Posted in | 29 Comments »