VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Cài đặt MiKTeX mới nhất bản 2.9.7351

Posted by nhdien on 28/03/2020

Tôi đưa lên toàn bộ gói MiKTeX 2.9.7351
Có hướng dẫn cài đặt và sử dụng ban đầu ở

https://vietex.blog.fc2.com/blog-entry-5.html

Chúc mọi người may mắn.

Chú ý: Trước khi cài bản mới xóa bản cũ đi hoặc chép bạn cũ sang chỗ khác để dự phòng xóa sau: thư mục miktex 2.9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: