VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Thuật ngữ Toán học Anh – Việt

Posted by nhdien on 25/03/2020

Cách đây hơn 5 năm tôi có đưa lên web bản nháp “Thuật ngữ Toán học Anh – Việt” đã được nhiều người dùng, nhất là các bạn NCS tập viết bài báo mới,…. Bản 2.0 hoàn thiện hơn nhiều và còn được cập nhật. Có người gọi cho tôi về bản này, mãi mới tìm ra và chỉnh lại hợp lý và đẹp.

https://drive.google.com/open?id=18A77QlK3PNBlIHjX-ovIEhQTB_oYMj5B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: