VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tikzsymbols.sty vẽ kí hiệu và biểu tượng bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
TikZ là cơ sở rất nhiều gói lệnh và ứng dụng. Kí hiệu và biểu tượng làm bằng TikZ tuyệt vời.
 
 
Rất tiếc máy tôi không mở được đóng gói trên mạng, khi dịch bị lỗi. Tôi có lấy tikzsymbols.sty trên mạng tôi kèm theo đây.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: