VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tikzpeople.sty vẽ loại người bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
TikZ vẽ được rất nhiều cả 2 và 3 chiều. Các loại người được vẽ trong gói lệnh này, bạn hãy tìm trên các diễn đàn TikZ có rất nhiều người khác nữa
 
 
Tệp ví dụ để các bạn biên dịch được
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: