VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tikzmarmots.sty vẽ con marmot bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
TikZ làm được những gì? Đây là một hướng dùng gói lệnh này: vẽ hình con marmot gần giống với loại gấu, tôi không biết tiếng Việt gọi là con gì.
Tệp để biên dịch làm ví dụ (nhưng gói lệnh này không có trong MiKTeX 2.9, nên bạn lấy về theo đường dẫn và sử dụng (Có lẽ bạn tìm hiểu dùng gói lệnh trước nhé, đừng lướt qua).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: