VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

lichduong.styin ra lịch 1 năm

Posted by nhdien on 13/01/2020

Năm 2019 sắp kết thúc, tôi gửi các bạn gói lệnh in tháng dương lịch hàng năm. Còn thiếu lịch âm đính kèm, nếu bạn nào thạo về tính lịch âm, mách tôi để làm cho đầy đủ và trọn vẹn.
 
Mã nguồn in lịch dương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: