VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lichduong.sty làm lịch 1 năm

Posted by nhdien on 13/01/2020

Lịch dương đã được cải tiến, tôi in ra 2 phương án các bạn có thể dùng được. Còn mã nguồn các bạn chờ một chút nhé.
 
 
Phương án không có ảnh nền
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: