VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh tikzlings.sty vẽ động vật bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Rất nhiều động vật được vẽ bằng TikZ. Gói này mới chỉ là ví dụ thôi


Tập ví dụ tôi lược hết tất cả gói lệnh không cần thiết khi áp dụng gói lệnh này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: