VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh tikzducks.sty vẽ những con vịt bằng TikZ

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Dùng TikZ để vẽ các hình khác nhau và nhiều ứng dụng khác. Gói lệnh này vẽ vịt và các công cụ đính kèm.
 
 
Tệp TeX ví dụ
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: