VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Máy tính cầm tay Casio-fx570VN Plus

Posted by nhdien on 27/07/2018

Gói lệnh kbcalculator.sty phiên bản 2.0 được hoàn thiện với các nút cho các máy tính cầm tay khác nhau. Hiện tại đang thịnh hành casio-fx570VN và các máy tương tự. Có một giả lập máy tính này trên window, để ứng dụng tốt tôi đưa lên đây các bạn lấy về thử nhé:
Và ứng dụng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: