VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Nút các loại bàn phím không cần phông

Posted by nhdien on 23/07/2018

 Tôi tạo ra gói lệnh kbcalculator.sty Mời các bạn xem thử:
Hướng dẫn sử dụng
Gói lệnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: