VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for July, 2018

Gói lệnh cài dấu tiếng việt viet.sty 2.0 không cần phông thiết kế cho tiếng việt

Posted by nhdien on 27/07/2018

Tôi đã đưa gói lệnh cài dấu tiếng Việt chỉ dùng phông cho các chữ Latinh đã có sẵn:

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N0NQNW9hMTFWYkE

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TUJmbnYzalpPd2s

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cFRYTFhpZXBFNFk

Posted in LaTeX | 4 Comments »

Máy tính cầm tay Casio-fx570VN Plus

Posted by nhdien on 27/07/2018

Gói lệnh kbcalculator.sty phiên bản 2.0 được hoàn thiện với các nút cho các máy tính cầm tay khác nhau. Hiện tại đang thịnh hành casio-fx570VN và các máy tương tự. Có một giả lập máy tính này trên window, để ứng dụng tốt tôi đưa lên đây các bạn lấy về thử nhé:
Và ứng dụng

Posted in LaTeX | Leave a Comment »

Gói lệnh kbcalculator.sty 1.0

Posted by nhdien on 27/07/2018

Gói lệnh kbcalculator.sty 1.0 được thiết kế lại không dùng tikz.sty mà dùng gói lệnh đơn giản hơn. Dễ dàng dùng gói lệnh để tạo nút phím mới chưa có:
Hướng dẫn
Gói lệnh

Posted in LaTeX | Leave a Comment »

Hướng dẫn và các ví dụ dethi.sty 3.5

Posted by nhdien on 23/07/2018

Hướng dẫn và các ví dụ chạy trong dethi 3.5 tôi đã kiểm tra:
Hướng dẫn sử dụng dethi.sty 3.5:
Các ví dụ dethi.sty 3.5

Posted in LaTeX | 4 Comments »

Toàn bộ mẫu đề thi và trình chiếu

Posted by nhdien on 23/07/2018

Toàn bộ mẫu đề thi và trình chiếu đã chạy với dethi.sty 3.5.
Mẫu các định dạng đề thi trong THPT
Mẫu các định dạng trình chiếu đề thi trong THPT

Posted in LaTeX | Leave a Comment »

Làm lại sổ tay toán

Posted by nhdien on 23/07/2018

 Có mã qrcode, mục lục mỗi chương và phông chữ đặc biệt.

Posted in LaTeX | 4 Comments »

Nút các loại bàn phím không cần phông

Posted by nhdien on 23/07/2018

 Tôi tạo ra gói lệnh kbcalculator.sty Mời các bạn xem thử:
Hướng dẫn sử dụng
Gói lệnh

Posted in LaTeX | Leave a Comment »