VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chương trình VieTeX và MiKTeX

Posted by nhdien on 12/04/2018

Bản đưa lại MiKTeX và VieTeX
Vietex
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5M3ExeTRmc2RpWkE
MikTeX
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5b3lMa3JIYkdxODg

2 Responses to “Chương trình VieTeX và MiKTeX”

  1. Thầy ơi cho em hỏi, em gõ trình chiếu beamer bằng latex theo file của thầy khi xuất ra pdf thì các đáp án bị trộn với nhau, có cách nào để các đáp án nó giữ nguyên không vậy thầy? Em chỉ thay đổi mỗi nội dung ở trong câu hỏi để input vào thôi, còn beamer thì em vẫn giữ nguyên không thay đổi gì cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: