VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for December, 2017

Mẫu trình chiếu theo dethi.sty 3.5 (I)

Posted by nhdien on 01/12/2017

Một tài liệu hướng dẫn làm trình chiếu của tôi:
https://drive.google.com/file/d/0B6t6keI_Xwz5Z3hEN2NiWUkxajQ/view

Chú ý dùng gói lệnh làm đề và trình chiếu:

1. Một gói lệnh đảm bảo dữ liệu thống nhất dù dùng với định dạng khác nhau trong khi làm đề, làm trình chiếu, không nên vào dữ liệu sửa để cho 1 định dạng, những định dạng khác lại không dùng được.

2. Không nên viết tắt không cần thiết ví dụ như
\def\v#1{\overrightarrow{#1}}
không biết rằng trong LaTeX có lệnh đó rồi, như \v a thành ă. Làm mất 1 lệnh gốc nhiều khi các gói lệnh gốc lại dùng lệnh đó và sinh lỗi do ta định nghĩa lại. Đến lúc này sẽ không tìm ra lỗi được nữa và thay đổi gốc rồi. Các bạn nên tránh nhé.

3. Ngày xưa tôi làm gói trắc nghiệm, tự luận nhờ 1 gói lệnh answer.sty, đặc điểm của gói lệnh này là phần câu hỏi khi biên dịch ra đề, phần lời giải ghi vào tệp sinh ra, khi nào gọi vào bằng \input{…} phần trả lời mới hiện ra. Bình thường thì không sao, nhưng có một ngày window sủa đặt lại thuộc tính tệp sinh ra từ lần trước không được ghi đè thế là dịch vẫn bình thường nhưng đáp án cứ như cũ. (hiện tượng này ai làm TeX ít nhiều sẽ thấy tệp PDF hoặc *.aux không đổi và phải xóa bằng tay, trực tiếp). Một lần tôi phải làm đề cho một kỳ thi, chỉ là đề tự luận thôi, cứ đinh linh là tuyệt vời! đến lúc họ phát hiện ra thì ôi thôi những gì thay đổi chút xíu không tác dụng và đề sai, thật khủng khiếp.

Mặt khác khi làm nhiều đề thì sinh nhiều tệp và không xóa đi để lại số lượng lưu trữ gấp nhiều lần ban đầu,…rồi chọn câu hỏi, rút câu hỏi vô cùng phức tạp, tôi định nhờ vào chương trình vietex nhưng không ổn và đành bỏ, làm lại từ đầu như ngày nay hoàn toàn độc lập.

4. Gói lệnh đề thi có thể chạy với beamer, pdfscreen, powerdot, …. hay làm đề, làm sách, trích dẫn vẫn chỉ 1 cơ sở dữ liệu duy nhất, nếu có lỗi chữa 1 lần là cho tất cả….
——————————–
Mẫu trình chiếu 01: Dạng cơ bản nhất cho trắc nghiệm với dethi 3.5
Khi dùng dethi.sty 3.5 tệp dữ liệu là ổn định, không nên mỗi khi làm trình chiếu lại vào để sửa hoặc chép ra tệp khác, lúc làm đề lại tệp dứ liệu tương tự,… Dù làm sách, làm đề, làm trình chiếu dethi 3.5 luôn chỉ có một tệp dữ liệu, khi phát hiện sai thì chữa chỉ trên tệp đó cho tất cả. Các bạn sửa trên tệp biên dịch một chút là thành trình chiếu của bạn với tệp đưa vào dữ liệu của bạn.
https://www.overleaf.com/read/yxrhwkmgsfst
——————————–
Mẫu trình chiếu 02: Giống như mẫu trước nhưng phần lời giải có khác.
https://www.overleaf.com/read/vrpmjzssxjgz
——————————
Mẫu trình chiếu 03,04,05: Các câu hỏi tự luận
Tương ứng với mẫu đề thi có các mẫu trình chiếu các câu hỏi tự luận. Lấy vào tự động từ tệp câu hỏi như là làm đề.
https://www.overleaf.com/read/khrzxctkwznk
——————————
Mẫu trình chiếu 06: Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm
https://www.overleaf.com/read/yfsbjxxdcffv
——————————-
Mẫu trình chiếu 07: Mẫu tương tự như 01, 02 nhưng không có khung câu hỏi và lời giải. Tôi viết lại lệnh \beamertn, \beamertn[1] và mẫu này là \beamertn[2], sau này tiếp tục nữa
https://www.overleaf.com/read/szcmwbhyxwpp
——————————–
Mẫu trình chiếu 08: Mẫu cho trắc nghiệm 5 phương án.
dethi.sty có thể làm tổ hợp tất cả bài trắc nghiệm 2,3,4,5 phương án.Đây chỉ là ví dụ.
https://www.overleaf.com/read/grvjdfyjcbqd
———————————
Mẫu trình chiếu 09, 10, 11: dạng koma.
Dạng mới khác với beamer, còn nhiều dạng khác.
https://www.overleaf.com/read/whxjtckbrxsy
———————————-
Mẫu trình chiếu 12: Loại koma kết hợp với tcolorbox ra vô vàn mẫu bắt đầu từ hôm nay.
https://www.overleaf.com/read/swwtxyddtkjh
———————————
Mẫu trình chiếu 13: Bạn có thể tự làm ra trình chiếu được rồi, tìm một tcolorbox và gép vào mẫu, mà có hàng chục mẫu như vậy.
https://www.overleaf.com/read/kzsswybfdpfb
———————————-
Mẫu trình chiếu 14:Dạng Koma với tcolorbox. Dạng beamer có làm được không? Câu trả lời là có, các bạn tìm xem?
https://www.overleaf.com/read/qcwpkpzjbqry
———————————-
Mẫu trình chiếu 15: Loại koma-script
https://www.overleaf.com/read/kfwdvnyftwvr
Gói lệnh xstring.sty phục vụ cho việc tìm kiếm mã, ban đầu tôi để nó trong dethi.sty, nhưng điều đó không thuận lợi sử dụng mà phải êể ở tệp biên dịch -main- mới độc lập các gói khác, vì vậy dethi.sty không bao hàm gói đó mà phải đưa vào tệp biên dịch, lưu ý các tệp trước đây chưa có thì các bạn thêm vào. Nhân đây tôi nhắc lại:
Từ phiên bản 3.4 trở đi tệp có chữ -main- mới là tệp biên dịch chính thức, và câu hỏi -cauhoi- là têp chứa câu hỏi, câu hỏi không thay đổi nhiều chỉ đòi hỏi câu có hình có * ở mã và dùng \dathinhw{}{}. Nhân đây nhưng tệp chuyển từ bản 3.4 sang 3.5 có chữ main
1. Bỏ dùng gói lệnh \usepackage{shortlst}, \usepackage{picinpar} hoặc \usepackage{centerpage} nếu có.
2. Lệnh \tieudeduoi thêm vào chữ \tieudeduoi{Môn Toán}
3. Lệnh \khoanh{\cboxv} sửa thành \khoanhd{\cboxv}{}, có thể không sửa cũng không bị lỗi.
4. Những ví dụ phiên bản 3.5 tôi đã có từ lâu, nhiều bạn mở ra phiên bản 3.4 thấy nhiều ví dụ quá lại sợ và thế là bỏ dùng, nên tôi sẽ đưa từ từ sau như kiểu mẫu đề thi, mẫu trình chiếu. Những ví dụ phiên bản 3.4 có thể sửa theo cách trên và chạy trong dethi.sty 3.5.
5. Trong bản chính thức dethi 3.5 chỉ có một số tệp mẫu rất điển hình như làm một đề, nhiều đề, tìm kiếm,… Còn trong các bản sau đó đều được cập nhật thêm từ phiên bản đó như là các bản mẫu trình chiếu các bạn đã thấy, càng về sau dethi 3.5 càng tốt hơn tuy tôi không nói cập nhật thêm.
——————-
Mấu trình chiếu 16: koma và tcolorbox
https://www.overleaf.com/read/vdzmwmmsjkns
——————–
Mẫu trình chiếu 17: koma với tcolorbox có sửa đổi
https://www.overleaf.com/read/cfwtdjtkjktj
——————
Mẫu trình chiếu 18: koma và tcolorbox
https://www.overleaf.com/read/kxxnvgmchvxt
—————-
Mẫu trình chiếu 19: koma+tcolorbox
https://www.overleaf.com/read/pzdtxsxzxhhs
—————
Mẫu trình chiếu 20: koma+tcolorbox
https://www.overleaf.com/read/rqhrdnpbwggj

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 8 Comments »

 
%d bloggers like this: