VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for August 17th, 2017

Gói lệnh vietex.sty 2.0 cài dấu tiếng Việt cho các mã OT1, T1,… trong LaTeX

Posted by nhdien on 17/08/2017

Gói lệnh vietex.sty chỉ là một phần của gói lệnh vntext đã được soạn từ lâu.
Phần quan trọng này về mã rất thông dụng trong TeX: T1, OT1, OT4, QX,….
Đòi hỏi gói lệnh newunicodechar.sty và một số macro tôi thu thập đảm bảo
cho việc cài dấu ổn định và đẹp, tôi để lại phần phông thư pháp, phông nghệ thuật,…
Phần quan trong này chạy chính xác và đủ làm sách khoa học, tôi đã thử nhiều cuốn sách tiếng việt không có lỗi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N0NQNW9hMTFWYkE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZU9JWW14Q3RrZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TWlkd2duNXkybm8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cFRYTFhpZXBFNFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TUJmbnYzalpPd2s

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »