VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for August, 2017

Gói lệnh vietex.sty 2.0 cài dấu tiếng Việt cho các mã OT1, T1,… trong LaTeX

Posted by nhdien on 17/08/2017

Gói lệnh vietex.sty chỉ là một phần của gói lệnh vntext đã được soạn từ lâu.
Phần quan trọng này về mã rất thông dụng trong TeX: T1, OT1, OT4, QX,….
Đòi hỏi gói lệnh newunicodechar.sty và một số macro tôi thu thập đảm bảo
cho việc cài dấu ổn định và đẹp, tôi để lại phần phông thư pháp, phông nghệ thuật,…
Phần quan trong này chạy chính xác và đủ làm sách khoa học, tôi đã thử nhiều cuốn sách tiếng việt không có lỗi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N0NQNW9hMTFWYkE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZU9JWW14Q3RrZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TWlkd2duNXkybm8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cFRYTFhpZXBFNFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TUJmbnYzalpPd2s

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THPT 2017 Sở GDĐT Cần Thơ, mã 317

Posted by nhdien on 09/08/2017

Bài này tiếp tục dùng đề thi 3.4:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZnpNSU5EMWNpYk0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZzJTbEdubE1SZGs
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UUhVZEQxSnE5UTA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NFlyY1pZNTgwZ2c

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Gói lệnh dethi.sty 3.4

Posted by nhdien on 06/08/2017

Gói lệnh đã thay đổi rất nhiều so với phiên bản 3.3:
1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu
\baitracnghiem{<Mã>}{
<Câu hỏi>
}{
\bonpa[2]{3}
{*}
{*}
{*}
{*}
}{
<Lời giải>
}
Tất cả lệnh \datcot, \loigiai, \dung, \sai không còn sử dụng với người dùng.
Dóng cột phương án tự động và đồng thời có thể đặt cố định phụ thuộc câu hỏi có hình.
Rất nhiều yếu điểm của dethi.sty 3.3 được khắc phục như trong <Lời giải> hoặc <Câu hỏi> soạn thoải mái, tự động ngắt trang, những kỹ thuật LaTeX đều áp dụng ở đây như cách 1 một dòng là xuống dòng, không lạm dụng lệnh \\ để TeX sắp xếp đẹp nhất. Ưu tiên xuống dòng là cách ra một dòng.
Gói lệnh chỉ cấn tệp sau đây:
dethi.sty
shortlst.sty
centerpage.sty
titledot.sty
Còn lại là các ví dụ *.tex, bạn xem hướng dẫn
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dTlEWjk0X0F2Y1E
Bạn lấy gọi lệnh ở đây
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MkxFVkxsN1hJeTQ
Mọi ý kiến thắc mắc gửi cho tôi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 6 Comments »