VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC NĂM HỌC 2017-TỈNH PHÚ YÊN

Posted by nhdien on 29/07/2017

Cám ơn bạn Lê Hồng Phi tham gia dự án, chắc bạn quản lý hình không tốt mới nhờ tôi. Tất cả đều ổn, vì phiên bản dethi.sty 3.4 chưa ra nên bản này bạn chờ khi có mới dịch được.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eWdIUzFrMTRIdDg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5X1VCUDBfZFBsbzQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5aDNKaHdUOEJtamc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWJRY0NBNWFyY2M
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bHF1VEd5ZXdQZ1U

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: