VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 BIGSCHOOL(001)

Posted by nhdien on 28/07/2017

Cám ơn bạn Huỳnh Văn Thơ, martinolusio@gmail.com đã gửi bài tới dự án. Nhưng soạn còn chưa tốt lắm bạn xem bản tôi sửa làm chuẩn của dethi.sty 3.4, hai tệp dưới đây các bạn lấy về chưa dịch được vì không có dethi.sty 3.4 nhưng các bạn định hướng phiên bản tới thay đổi khá nhiều tự động hóa sắp cột, tự đồng dồn trang, …. Cấu trúc câu hỏi sẽ là
\baitracnghiem{<mã câu hỏi>}{
<Nội dung câu hỏi>
}{
\bonpa
{*}
{*}
{*}
{*}
}{
<lời giải>
}
Không còn lệnh \loigiai, \datcot, \dung, \sai,… lệnh trên cho phương án đúng A. Bài dự án này chạy cho mọi bài đều có phương án đúng A. Việc đặt cột phương án chính xác, tôi đang thử tiếp với các dạng bề ngang bất kỳ rất hợp lý. Ngoài ra có tùy chọn \bonpa[1] không tự động nữa mà chỉ một cột ví dụ bài 1 dựa án. tương tự \bonpa[2] xếp hai cột không tự động nữa. Đặc biệt \bonpa[3] cho \baitracnghiemh sắp hai cột hẹp lại để chỗ hình bên phải như bài 38, bài 40.,…
Do tính toán nên biên dịch chậm, rất nhiều thay đổi khác như \dathinhw, \dathinhm,…
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5YU1PSWlhR2RCd3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5WDlJS1ZVbU1SMDA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5M20zQjNCTEJPMjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3ZYb3FmYzhDOVE

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: