VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 324

Posted by nhdien on 15/07/2017

Đề bài này lấy ở chỗ anh Châu Ngọc Hùng, không chắc chắn ai TeX hóa nên tôi để cơ quan ra đề TeX, Có thể chỉnh sửa nếu tác giả mã TeX đúng:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZFVWelZWR052RVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3lEcXg2bG95VG8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T1dYbHFvMzVJekk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S0YzTkNZdlRyYkU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: