VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 104)

Posted by nhdien on 13/07/2017

Trình chiếu của gói lệnh áp dụng cho \usetheme{Blackboard}.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N3Z3Vmk2WmVkRlE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2tqUWdrUHI5OFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SGwzSkVEeS1WbXM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d0h0U1A4NDE1b3M

2 Responses to “Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 104)”

  1. Thu Thuỷ said

    Em cám ơn thầy rất nhiều về các dự án này. Em sử dụng khai báo
    \usepackage{fouriernc}
    \usepackage[utf8]{vietnam}
    Sau khi em biên dịch, phần ĐÁP ÁN ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 (Mã 101) phân bố không được đẹp (các mã khác cũng vậy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: