VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 103)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Cám ơn các bạn đến xem và thích lấy về sử dụng. Nhiều người đến xem nhưng không thich làm tôi càng cố gắng hơn. Đề thi này một số hình hơi to, tôi chưa chỉnh các bạn thử sức nhé, chỉnh như thế nào tôi sẽ viết bài riêng trong bài về hình.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXduWVBwcVFReWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5VEc5V2N3WHRzWjg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWFFaHl4SUwxS00
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cEZ6NGM2cl9oQkU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: