VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 102)

Posted by nhdien on 12/07/2017

Mã đề thi này đã được Anh Châu Ngọc Hùng làm sẵn theo dethi.sty 3.3. nên thuận tiện rất nhiều tôi chỉ đổi lệnh đưa hình vào bằng \dathinh và các chữ viết tắt \hoac và \heva thành nguyên bản vì dùng cho cộng đồng không nên dùng định nghĩa của mình mà dùng các cấu trúc gói lệnh có sẵn, lý do là sau này ta kết hợp các đề khác nữa tìm định nghĩa rắc rối. Tệp Beamer có chút thay đổi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZTRaMkNybjhsVU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UTZoYmEzOU40N0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RnRaM20zdlRyWVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c183c3hNczM1RDg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: