VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

200 câu hỏi trắc nghiệm vận dụng giải tích

Posted by nhdien on 10/07/2017

Tôi lấy tệp 200 câu hỏi trắc nghiệm vận dụng giải tích của Anh Châu Ngọc Hùng để làm ví dụ:
1. Chuyển sang định dạng câu hỏi của dethi.sty 3.3.
2. Biện dịch đầu ra các laoị của đề thi trắc nghiệm.
3. Đưa vào lệnh mới nguồn gốc của câu hỏi, nếu cần thì in kèm theo,không thì sử dụng bình thường.
4. Chỉnh lại trình chiếu làm tự động 200 câu chứ không phải làm khung từng câu 1 như người khác làm.
5. Mã nguồn này sẽ được công khai sắp tới trong dự án tex hóa các đề thi theo dethi.sty 3.3 và mã nguồn mở cho mọi người tham gia và mọi người đóng góp và cả mọi người dùng mà tôi chỉ làm dịch vụ chỉnh sửa, định dạng theo dethi.sty, làm trình chiếu gửi lại các bạn (cụ thể tôi nói sau).
Bạn tham khảo đề có nguồn
Trình chiếu làm tự động từ thư viện câu hỏi.  

6. Tôi không muôn cập nhật lắt nhắt những ý tưởng thêm vào của phiên bản nên tập hợp lại nhiều rồi mới cập nhật. Không nên kèm theo gói lệnh .sty nhiều bản khác nhau kèm theo tệp TeX, đáng lẽ chỉ dùng tệp TeX trao đổi lại còn kèm theo .sty không biết ở phiên bản nào? Phải làm sao cứ cho tệp TeX như hướng dẫn định dạng gói lệnh và dùng gói lệnh đó là đủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: