VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lập bảng đáp án chung cho các mã đề thi

Posted by nhdien on 08/07/2017

Khi tạo nhiều đề thi bằng các nguồn khác nhau học 1 nguồn câu hỏi, làm một đáp án thành bảng chung đã làm được trong dethi.sty 3.3. Không thay đổi trong gói lệnh mà chỉ thực hiện theo quy trình.
Bạn xem kết quả tại đây.
dapanbangtonghop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: