VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for July, 2017

Dự án: ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC TP HCM (cụm 5)

Posted by nhdien on 31/07/2017

Phiên bản dethi.sty 3.4 sắp hoàn thành, đang làm đến phần soạn thảo, câu hỏi question,… Tôi biết các bạn trẻ có nhiều bạn tài giỏi, góp ý, mách cho tôi chức năng để hoàn thiện, có nhiều bạn đưa ra mẹo dùng của mình chỉ trên tệp PDF tôi không sử dụng được vì dốt, mong các bạn chia sẻ mã nguồn như thầy Châu Ngọc Hùng, trừ trường hợp đặc biệt đó là quyền của bạn. Nếu được tôi tích hợp và công khai để nhiều người dùng có ích hơn, chứ chỉ giữ một mình cũng chẳng có ích gì. Sau đây là duan14, soạn bằng dethi.sty 3.4. rất hoàn hảo và đơn giản khi dùng phiên bản này.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RHhTMXVqZjRjQTQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5YjBrLUhFOEJ3M0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cjVObFN2OUlUVVE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UWtneURwcS1GUkk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MzczaUgxZmlCUEk

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC NĂM HỌC 2017-TỈNH PHÚ YÊN

Posted by nhdien on 29/07/2017

Cám ơn bạn Lê Hồng Phi tham gia dự án, chắc bạn quản lý hình không tốt mới nhờ tôi. Tất cả đều ổn, vì phiên bản dethi.sty 3.4 chưa ra nên bản này bạn chờ khi có mới dịch được.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eWdIUzFrMTRIdDg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5X1VCUDBfZFBsbzQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5aDNKaHdUOEJtamc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cWJRY0NBNWFyY2M
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bHF1VEd5ZXdQZ1U

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 BIGSCHOOL(001)

Posted by nhdien on 28/07/2017

Cám ơn bạn Huỳnh Văn Thơ, martinolusio@gmail.com đã gửi bài tới dự án. Nhưng soạn còn chưa tốt lắm bạn xem bản tôi sửa làm chuẩn của dethi.sty 3.4, hai tệp dưới đây các bạn lấy về chưa dịch được vì không có dethi.sty 3.4 nhưng các bạn định hướng phiên bản tới thay đổi khá nhiều tự động hóa sắp cột, tự đồng dồn trang, …. Cấu trúc câu hỏi sẽ là
\baitracnghiem{<mã câu hỏi>}{
<Nội dung câu hỏi>
}{
\bonpa
{*}
{*}
{*}
{*}
}{
<lời giải>
}
Không còn lệnh \loigiai, \datcot, \dung, \sai,… lệnh trên cho phương án đúng A. Bài dự án này chạy cho mọi bài đều có phương án đúng A. Việc đặt cột phương án chính xác, tôi đang thử tiếp với các dạng bề ngang bất kỳ rất hợp lý. Ngoài ra có tùy chọn \bonpa[1] không tự động nữa mà chỉ một cột ví dụ bài 1 dựa án. tương tự \bonpa[2] xếp hai cột không tự động nữa. Đặc biệt \bonpa[3] cho \baitracnghiemh sắp hai cột hẹp lại để chỗ hình bên phải như bài 38, bài 40.,…
Do tính toán nên biên dịch chậm, rất nhiều thay đổi khác như \dathinhw, \dathinhm,…
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5YU1PSWlhR2RCd3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5WDlJS1ZVbU1SMDA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5M20zQjNCTEJPMjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3ZYb3FmYzhDOVE

 

 

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ NĂM 2017 SGD VĨNH PHÚC (Lần 2)

Posted by nhdien on 21/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d1NzMzktajRKOU0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T05odE9PTlFFNEU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TmJtZnBwSW9aQlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5UDByMW4yS0I1NHM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI 2017 THPT NGUYỄN HUỆ (Huế)

Posted by nhdien on 20/07/2017

1. Các \usetheme đều áp dụng được cho các bài trắc nghiệm.
2. Bạn chép dethi.sty đè lên tập cũ, tệp mới này thêm một số lệnh và chỉnh chính xác hơn bản cũ:
– Lệnh \loigiait{…}{…} giống như lời gải nhưng ngắt trang được tại vị trí }{
– Lệnh \dathinh{<khối chữ>}{<các loại lệnh hình>} hình được đặt bên phải.
– Lệnh \dathinhg{<độ rộng cột trái>}{<độ rộng cột phải>}{<chữ>}{<Hình>}
độ rộng tính theo \% bề ngang trang như \dathinhg{0.6}{0.35}{….}{….}
lệnh thích hợp làm trong lời giải có hình.
– Lệnh viết tắt
\newcommand{\caseo}[1]{\left[\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
Hệ ngoặc vuông phía trước
ví dụ $\caseo{a&\le b\\ c&=d}$
\newcommand{\case}[1]{\begin{cases}#1\end{cases}}
ví dụ $\case{a&\le b\\ c&=d}$
Hệ ngoặc nhọn phía trước
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dmVHZExJcjhYbEU

https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2N5SDZEQUcxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MFhBRlpTOTRLUzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5am0zc2JzakxxZlk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MEx5TUpBdDNNb0k

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Để mở rộng cho nhiều biết TeX

Posted by nhdien on 19/07/2017

Tôi đã lập trang facebook cho các dự án TeX ngoài VieTeX, tại địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/
Mời các bạn vào đăng ký và trao đổi, nhưng để lựu tôi vẫn chép vào trang này, vì facebook trôi đi theo thời gian và khó tìm lại.

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Cập nhật lại cuốn sách: Tra cứu và soạn thảo LaTeX

Posted by nhdien on 18/07/2017

Địa chỉ mới của tài liệu
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5a1NSM3ByZGlQTFU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH (Lần 1)

Posted by nhdien on 18/07/2017

Bắt đầu tuyển tập 2 đề thi 11: duan11, để tiện cho việc làm tuyển tập tôi đã định dạng theo đúng kích thước sách xuất bản. Thực sự làm nhỏ lại mới khó hơn làm to, tất cả điều chạy tự động. Riêng lời giải không ngắt trang tự động, đây là lỗi rất lớn của gói lệnh nếu tôi không làm thì không biết có lỗi này. Lỗi sẽ được khắc phục nay mai nhưng tạm thời các bạn dùng lệnh \loigiait{…}{…} nghĩa là thêm chữ t vào lệnh \loigiai còn ngắt sang trang ở chỗ nào thì đưa }{ vào đó là xong. Các bạn chép định nghĩa lệnh \loigiait ở đầu tệp *-main-* vào dethi.sty để dùng sau này nhé. Lệnh này ngắt trang, nhưng không đúng chỗ ngắt thì lại trở lại bình thường như \loigiai không ảnh hưởng gì.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OXVqQXBUdnUtaGM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cktKVGJvdFRPM2s
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bTNxTnRETzFvT0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NDY5M0lpSl9CeEE

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI THỬ THPT 2017 SỞ GDĐT HÀ NỘI (Lần 1)

Posted by nhdien on 17/07/2017

Cám ơn bạn Nguyen Hung <nguyenduchunga23@gmail.com>  đã đóng góp đề trong cộng đồng. Chỉ có người tex hóa đề này mới hiểu tôi đã sửa thế nào khi chuyển vào dự án.
Đây là đề thứ 10 trong tuyển tập 1 của dự án. Tôi đang định dạng tuyển tập này với hình thức đẹp nhất và đơn giản nhất. Tôi tiếp tục đưa lên đề tuyển tập 2 từ duan11 đến 20.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dHNoSHIxelpkTzg
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bGZOTVl2N1FSZ28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5c2lPVUJjVXlIdHM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ak9nT0tDUjlNdVk
Các tệp hình ở đây:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZjllUXl3RGlLVWM

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 323

Posted by nhdien on 15/07/2017

Một đề của Cần thơ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ampfV3lDV21EODQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dF8ydW5uUUJtY28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5cm5KX3JJbmFtNGs
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5OVYzQThzQUZ5azA

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 Sở GDĐT CẦN THƠ, mã 324

Posted by nhdien on 15/07/2017

Đề bài này lấy ở chỗ anh Châu Ngọc Hùng, không chắc chắn ai TeX hóa nên tôi để cơ quan ra đề TeX, Có thể chỉnh sửa nếu tác giả mã TeX đúng:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5ZFVWelZWR052RVk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d3lEcXg2bG95VG8
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5T1dYbHFvMzVJekk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S0YzTkNZdlRyYkU

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ ÔN THI THPT 2017 BIGSCHOOL(004)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Cám ơn bạn Huỳnh Văn Thơ tham gia dự án:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5bDRfZ3AzYWUyRUU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TVNYcndOV08xNDA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Z21oQlJkZXkxY28
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5TU9IRk5GS2JEMW8

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 2)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này tôi đã dùng từ khi lập gói lệnh đề thi.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5NEZ0NERvNGhqWjA
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5Y09vZ21xSVdrVlU
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MXJCdzVOejg1Nk0
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SU0wRDhEd3lHdTg

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5dTRkVWgxVVJMXzQ

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Dự án: ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 (Lần 3)

Posted by nhdien on 14/07/2017

Đề này đã có từ lâu trước khi thi thật. Tôi lưu trữ lại để học tập
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5RVpLcVVCbmtiLWc
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5eldTQk1uVlRES0E
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2V3MWw5ODhBbDQ
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5djVHVDRjWENNaDQ

Hình để trong thư mục: \graphicspath{{hinh-duan01/}}
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5S2Q5U0dxLXNYQnc

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Dự án: Đề thi THPT 2017 (mã 104)

Posted by nhdien on 13/07/2017

Trình chiếu của gói lệnh áp dụng cho \usetheme{Blackboard}.
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5N3Z3Vmk2WmVkRlE
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5U2tqUWdrUHI5OFk
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5SGwzSkVEeS1WbXM
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5d0h0U1A4NDE1b3M

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »