VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đăng năm 2017

Posted by nhdien on 26/06/2017

46. Những bài đăng năm 2017, 26/06/2017
45. Những bài đăng năm 2016, 26/06/2017
44. Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi, 25/06/2017
43. Bài 01. Các cách lấy câu hỏi vào đề thi, 23/06/2017
42. Gói lệnh dethi.sty 3.3, 21/06/2017
41. Tự học sư phạm, 17/06/2017
40. Thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng, 16/06/2017
39. Một cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt khác, 13/06/2017
38. Cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt, 12/06/2017
37. Dịch TeX trên cửa sổ tương tác trong VieTeX, 11/06/2017
36. Quản lý dự án thông qua VieTeX, 10/06/2017
35. Trình chiếu câu hỏi tự luận trong PdfScreen, 06/06/2017
34. Một dạng trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm, 05/06/2017
33. Đã đưa được đáp án đúng vào bảng theo chiều ngang, 02/06/2017
32. Hoàn thiện đề thi trắc nghiệm, 01/06/2017
31. Trình chiếu đề minh họa Toán lần 3 và kết hợp nhiều đề một tệp, 30/05/2017
30. Một số thống kê quanh một đề trắc nghiệm, 27/05/2017
29. Quản lý mã của câu hỏi, 26/05/2017
28. Làm bảng biến thiên từ gói lệnh tikz-tab.sty, 20/05/2017
27. Đề tự luận và trắc nghiệm kết hợp trong dethi.sty, 19/05/2017
26. Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty, 18/05/2017
25. Kiểm tra gói lệnh dethi.sty 3.3 với thực tế, 14/05/2017
24. Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty, 11/05/2017
23. Làm phiếu đục lỗ chấm bài trắc nghiệm, 10/05/2017
22. Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm với dethi.sty 3.3, 08/05/2017
21. Đề thi trắc nghiệm định dạng 2 cột, 07/05/2017
20. Đánh số hình trong đề thi trắc nghiệm, 06/05/2017
19. Các tùy chọn trong dethi.sty và đầu ra phiên bản 3.3, 04/05/2017
18. Một nguồn in nhiều đề khác nhau với tráo câu hỏi và phương án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty, 02/05/2017
17. Đầu ra của tùy chọn [baitap] trong gói lệnh dethi.sty, 02/05/2017
16. Đề thi – Đáp án – Lời giải trắc nghiệm, 01/05/2017
15. Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp, 29/04/2017
14. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (22), 16/02/2017
13. Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm với mã tương tác TeX và PDF, 07/02/2017
12. Gói lệnh dethi.sty phiên bản 3.2, 05/02/2017
11. Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(2), 26/01/2017
10. Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(1), 25/01/2017
9. Một sổ tay Đại số và Giải tích 10-11-12 được soạn bằng TeX, 24/01/2017
8. Dóng cột trong phương án câu hỏi trắc nghiệm, 24/01/2017
7. Đã có giải pháp trộn phương án ngẫu nhiên và số câu hỏi bất kỳ trong dethi.sty, 22/01/2017
6. Cập nhật gói lệnh đề thi bản dethi.sty 3.1, 19/01/2017
5. Tuyển tập đề thi mô phỏng theo dethi.sty 3.0, 17/01/2017
4. Tạo đề thi có lời giải và mã TeX của hình trong gói lệnh dethi.sty 3.0, 15/01/2017
3. Tạo đề thi câu hỏi trực tiếp và có hình trong dethi.sty 3.0, 14/01/2017
2. Tạo một đề thi trắc nghiệm với dethi.sty 3.0, 14/01/2017
1. Sách Ebook của tôi, 01/01/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: