VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài 02. In ra những chi tiết câu hỏi

Posted by nhdien on 25/06/2017

Trong hướng dẫn dethi.sty 3.3 có chi tiết vấn đề này. Tôi nhắc lại ở đây chi tiết và thêm những phần chưa được nhắc tới. Phần làm đề, làm tài liệu hướng dẫn, tuyển tập các đề câu hỏi quan trọng khi dùng những gói lệnh chuyên nghiệp. Còn làm tuyển tập chỉ là chuyện nhỏ và có thể có những hình thức thể hiện khác nhau do người dùng sử dụng. dethi.sty thiết kế dùng làm đề, làm sách, tuyển tập câu hỏi in lẫn với các tài liệu diễn giải từ 1 câu hỏi đến hàng trăm câu hỏi, kết hợp nhiều tệp câu hỏi khác nhau cùng một lúc, in ra từng phần khác nhau ở mọi vị trí của tài liệu.
Tài liệu bài 02 lấy tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: