VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài 01. Các cách lấy câu hỏi vào đề thi

Posted by nhdien on 23/06/2017

Để trợ giúp các bạn sử dụng dethi.sty dễ dàng và hiểu kỹ, tôi thống kê một số thao tác sử dụng hay gặp và viết thành loạt bài ứng dụng. Những tệp ứng dụng trong bài viết đã có trong gói lệnh dethi.sty 3.3, Ví dụ bài này bạn lấy tệp vd02-baitap.tex phần đầu (xin lỗi tệp này tôi vẫn để phông tôi dùng bạn xóa đi và cho \usepackage[utf8]{vietnam} hiện ra để sử dụng). Bạn chép những vệt bôi hồng trong tệp PDF dưới đây vào sau \begin{document} và đóng \end{document} rồi biên dịch như kết quả trong tệp của tôi. Tôi không muốn đưa mẫu sẵn vì tạo ra những người lười.
Bạn xem bài 1 ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: