VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for June 13th, 2017

Một cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt khác

Posted by nhdien on 13/06/2017

Cuốn sách thứ hai ebook đã có từ lâu, tôi biên dịch lại và đặt phông cả cuốn sách loại mới. Cuốn sách có ích cho các bạn học TeX và tham khảo.
Mời các bạn xem ở đây.

Posted in books, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »