VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for June 12th, 2017

Cuốn sách LaTeX bằng tiếng Việt

Posted by nhdien on 12/06/2017

Cuốn sách cũ LaTeX bằng tiếng Việt, Tôi dịch lại và đưa lên đây, các bạn mới học TeX nên tham khảo, trong VieTeX đã có sẵn và cả mã nguồn nữa. Bản sách dùng phông T1 và cài dấu kiểu mới bạn để ý sẽ thấy hơi khác.
Bạn xem tại đây.

Posted in books, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »