VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for June 6th, 2017

Trình chiếu câu hỏi tự luận trong PdfScreen

Posted by nhdien on 06/06/2017

Triển khai trong môi trường PdfSceen hơi khó và không ổn định. Phương án tốt nhất hiện nay là kết hợp môi trường trong nó. Bạn xem nhé.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »