VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for June 5th, 2017

Một dạng trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 05/06/2017

Trong tiến trình thể hiện câu hỏi trắc nghiệm tôi đã thử với PDFScreen.sty thành công nhưng chưa chỉnh để đẹp hơn. Bạn xem tại đây.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »