VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for June 1st, 2017

Hoàn thiện đề thi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 01/06/2017

Tôi vừa hoàn thiện triết xuất đề trắc nghiệm với cấu trúc không thay đổi từ dethi.sty 3.0
1. Lời giải gọn hơn và đẹp hơn khi làm sách và in tách bạch.
2. Phương án đúng tự động lấy vào lời giải, phương án đúng cũng lấy vào bằng 1 lệnh đơn giản, ví dụ trong lời giải có câu: Chọn A. ở cuối cùng hoặc trong khi giải.
3. Đánh số tổng trang đề chính xác, thậm trí đánh số số trang lời giải hoặc số trang đề bài và lời giải.
4. Bookmark trong tệp PDF hoàn thiện rất nhiều khi xem các mục đề khác nhau.
5. Các phần trong ví dụ đều in riêng, độc lập không cần phụ thuộc nhau, kể cả lời giải.
Hình ảnh ví dụ về những khả năng trên.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 4 Comments »