VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Quản lý mã của câu hỏi

Posted by nhdien on 26/05/2017

Bất cứ loại câu hỏi nào cũng nên quản lý mã. Tôi mới phát hiện ra quản lý mã rất dễ dàng, lý do quản lý mã vì:
1. Có thể chủ động lấy mã đó vào bài thi
2. Khi có lỗi dễ tìm kiếm và sửa
3. Thấy sự sáo trộn của đề thi thế nào
4. Dữ liệu dùng nhiều lần thì lần liên tiếp không lấy trùng câu hỏi, có lệnh làm việc loại trừ này.
Chỉ cần thêm vào \usepackage[baitap,draft]{dethi} thì có mã ở mỗi câu hỏi.
Lấy mã lưu trữ một đề ra trang riêng để lưu trữ, ví dụ dưới đây có thể liên kết nhãn với đề, liệt kê nhãn theo câu hỏi (có thể cố định như dữ liệu đưa vào) ví dụ lấy ngẫu nhiên. Có thể bỏ nhãn ở câu hỏi làm đề bình thường và vẫn có bảng nhãn lưu theo đề đó.
Nhãn theo đề bạn tham khảo và cho nhận xét nhé.
ma-cauhoi

Bạn mở tệp PDF với bookmark sẽ chọn mã và câu hỏi cần tìm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: