VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đề tự luận và trắc nghiệm kết hợp trong dethi.sty

Posted by nhdien on 19/05/2017

Việc làm đề tự luận dễ hơn đề trắc nghiệm. Quan trong là kết hợp chúng lại, phiên bản tới chuẩn hóa lại, trình bầy đẹp hơn hiện tại. Kết hợp giữa hai loại đề dễ dàng, dưới đây chỉ có đề tự luận (tôi chưa tìm ra đề kết hợp có ý nghĩa)
1. Tham khảo đề tự luận
2. Trình chiếu đề tự luận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: