VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty

Posted by nhdien on 11/05/2017

Tôi lấy đề do Anh Châu Ngọc Hùng để đưa vào dethi.sty, không thay đổi gì cách chia cột, chương trình tự động sắp xếp kể cả 4 cột 1 cột. Bạn tham khảo nhé:
1. Bài 2 cột.
2. Slide trình chiếu.

2 Responses to “Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty”

  1. Thu Thuỷ said

    Đúng là không phải thay đổi, nhưng nếu quan sát kĩ, một số biểu thức dài trong câu dẫn đã bị ngắt xuống dòng. Chắc chắn người soạn phải chỉnh lại khi đổi từ chế độ một cột sang hai cột.

    • nhdien said

      Quan trọng là cột phương án, còn chỗ khác phải do mình thấy đẹp, phụ thuộc vào quan điểm từng người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: