VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Làm phiếu đục lỗ chấm bài trắc nghiệm

Posted by nhdien on 10/05/2017

Không phải lúc nào cũng chấm máy (tuy có phương án chấm máy trong chương trình), có thể chấm bằng cách so sánh phiếu thi trắc nghiệm với đáp án. Nhưng chấm nhiều người cách đó cũng mất công, có khi tôi phải chấm 70 đến 100 sinh viên, đếm cũng lâu và rất buồn chán. Tôi lấy đúng phiếu trả lời trắc nghiệm đục lỗ phương án đúng, khi chấm chỉ đè nên nhau và đếm ô đen là xong. nên tôi thiết kế thếm phiếu đục lỗ giống hệt phiều trả lời. Có đánh dấu phương án đúng để đục lỗ một lần, chấm nhiều lần. Các tiêu đề phiếu đục lỗ và phiếu thi có thể thay đổi, nhưng phải giống nhau về số dòng chiếm chữ. (Có thể phiếu thi và phiếu đục lõ làm trong nửa trang a4 nếu số câu hỏi ít)

Kinh nghiệm dùng lại đề trắc nghiệm nhiều lần là lưu trữ các bản như sau:
1. Đề thi : Có thể chụp lại nhiều lần
2. Đáp án đúng làm căn cứ.
3. Phiếu thi : Chụp nhiều lần để thi.
4. Bản đục lỗ đáp án
Mẫu làm phiếu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: