VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đề thi trắc nghiệm định dạng 2 cột

Posted by nhdien on 07/05/2017

Phiên bản mới vấn đề này được giải quyết rất tốt. Không phải sửa đổi dữa liệu đã dùng trong 1 cột, khi chuyển sang 2 cột tự động và sắp sếp lại các phương án, đã định dang  2 cột cũ \datcot[2] thì thành 1 cột, định dạng \datcot[4] thành 1 cột còn lại \datcot thành 2 cột mới, tự động chứ ta không tham gia gì. Các bạn tham khảo
Tùy chọn [baitap]
Tùy chọn [baithi]
Tùy chọn [soanthao]-question
Tùy chọn [soanthao]-baitracnghiem

3 Responses to “Đề thi trắc nghiệm định dạng 2 cột”

  1. mathsbc said

    Thật tuyệt vời thầy ơi.

  2. Việc tự động dàn trang cho các phương án theo độ dài lớn nhất của các phương án thành 4 cột, 2 cột hay 1 cột trên 1 kiểu nhập dữ liệu thôi và có thể dàn trên cở giấy A4, A5, A4 2cot dọc, A4 2cot ngang là chức năng cần đưa vào gói dethi. Mong thầy Điển sớm hỗ trợ và ra phiên bản mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: