VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Một nguồn in nhiều đề khác nhau với tráo câu hỏi và phương án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty

Posted by nhdien on 02/05/2017

Từ một nguồn in ra nhiều đề trong tùy chọn [baithi] của dethi.sty đã có ngay từ đầu. Nhưng đáp án đính kèm mỗi đề. Tùy chọn [baitap] cũng làm được như vậy nhưng có lợi thế hơn là bảng đáp án in ra một chỗ khác, số câu hỏi và đáp án được đảo hoàn toàn khác nhau và làm bao nhiêu bản cũng được. Ví dụ dưới đây tôi lấy 1 tệp câu hỏi để đảo, chứ nhiều tệp câu hỏi cũng được.
Ví dụ đảo câu hỏi và đáp án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty 3.3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: